Professor Eva Gjengedal (t.v.) og dekan Heidi Haavardsen ved Høgskolen i Molde har vært sentrale i arbeidet med det nye doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag. Foto: Arild J. Waagbø

Får landets første felles doktorgrad

Høgskolene i Molde og Volda fikk i dag NOKUT-akkreditering for en felles doktorgrad i helse- og sosialfag.

Det nye doktorgradsstudiet i profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning er den første fellesgraden på ph.d.-nivå NOKUT har godkjent.

– Det er gledelig at disse to høyskolene har fått akkreditert et felles ph.d.-studium og fått den utvidede fullmakten til å opprette mastergrader i faget. Hvordan de har jobbet med denne fellesgraden er et eksempel til etterfølgelse. Det er viktig at studiestedene nå følger opp komiteens anbefalinger blant annet om å etablere faste forskningsgrupper i Volda, og å styrke kompetansen innen sosialt arbeid, sier NOKUTs direktør Terje Mørland på NOKUTs hjemmeside.

Her kan du laste ned hele tilsynsrapporten som ligger til grunn for vedtaket.

– Svært gledelig

– Tillatelsen til å igangsette doktorgradsstudiet skal formelt gis av Kunnskapsdepartementet, men det at styret i NOKUT nå har sagt at tilbudet tilfredsstiller alle formelle og faglige krav til doktorgradsutdanning er svært gledelig. Dette er først og fremst en stor anerkjennelse av det sosial- og helsefaglige miljøet ved de to institusjonene, men et slikt tilbud er også viktig for regionen – og ikke minst for helse- og sosialsektoren – med de store utfordringene den står overfor, uttaler rektorene ved de to høgskolene, Hallgeir Gammelsæter i Molde og Per Halse i Volda, i en pressemelding fra Høgskolen i Molde.

Studiet skal etter planen starte opp i 2015 og vil bli Møre og Romsdals andre doktorgradsutdanning. Fra tidligere av har Høgskolen i Molde doktorgradsutdanning i logistikk.