Slik ser det nå ut på parkeringsplassen på nordsiden av A-bygningen på Molde Campus, men i midten av september skal ansatte og studenter igjen kunne ta parkeringsplassen i bruk. Foto: Arild J. Waagbø

Her var det en parkeringsplass

Antallet parkeringsplasser på campus vil være halvert til midten av september, noe som medfører at mange studenter og ansatte i en periode må la bilen stå.

– Dette er en god anledning for folk til å legge om vanene sine, sier spesialrådgiver Randi Gammelsæter ved HiMolde.

Personal- og økonomidirektør Kari Gagnat tilføyer:

– Vi må utfordre folk til å f.eks. gå, sykle eller bruke buss for å komme seg til og fra campus.

Randi Gammelsæter (t.v.) og Kari Gagnat ved tilbygget som skal huse HiMoldes nye varme- og kjøleanlegg. Foto: Arild J. Waagbø
Randi Gammelsæter (t.v.) og Kari Gagnat ved tilbygget som skal huse HiMoldes nye varme- og kjøleanlegg. Foto: Arild J. Waagbø

Nå ved studiestart er det cirka 150 parkeringsplasser på Molde Campus, mens det normalt er rundt 300 av dem. På dager med stor aktivitet på campus er normalkapsiteten sprengt, så byggearbeidet som pågår får åpenbart konsekvenser for mange med tilknytning til HiMolde.

Årsaken til anleggsarbeidet på nordsiden av A- og B-bygningen og på østsiden av A-bygningen, er at Statsbygg installerer et nytt varme- og kjøleanlegg som er mer miljøvennlig. Blant annet vil oljefyring erstattes med jordvarme som tas ut av 39 borehull som går 250 meter ned i grunnen.

Arbeidet startet i midten av mars og skulle ha vært ferdig til studiestart, men p.g.a. forsinkelser vil ikke arbeidet være ferdig før tidligst i midten av september.

I løpet av kort tid vil det også settes i gang ombyggingsprosjeketer både i A- og B- bygningen. Gammelsæter og Gagnat opplyser at dette dreier seg om den nedlagt «kiosken» helt vest i B-bygningen, flere nye kontorplasser i toppen av B-bygningen og lokalene til studentorganisasjonene øst i A-bygningen.