Professor Per Bjarte Solibakke (t.v.) går til NTNU Ålesund etter 22 år ved HiMolde, mens førsteamanuensis Dag Magne Berge (t.h) har fylt 60 år. Foto: Arild J. Waagbø

To farvel og ett hurra

Brekk og Solibakke går, mens Berge har fylt år.

Professor Per Bjarte Solibakke (t.v.) går til NTNU Ålesund etter 22 år ved HiMolde, mens førsteamanuensis Dag Magne Berge (t.h) har fylt 60 år. Foto: Arild J. Waagbø
Professor Per Bjarte Solibakke (t.v.) går til NTNU Ålesund etter 22 år ved HiMolde, mens førsteamanuensis Dag Magne Berge (t.h) har fylt 60 år. Foto: Arild J. Waagbø

En hel del kolleger var i går samlet på Molde campus for å hedre amanuensis Åge Brekk, professor Per Bjarte Solibakke og førsteamanuensis Dag Magne Berge.

Det ble servert kaffe og kaker før ØS-dekan Oskar Solenes tok ordet. Først var det Åge Brekk – amanuensis i juss – som høstet lovord. Brekk – som heretter skal jobbe med erstatningssaker knyttet til barneverns- og barnehjemsbarn hos Møre og Romsdal fylkeskommune – ble skildret som en spøkefull og omsorgsfull kollega, men ikke minst som en mann som legger all ære og energi i å være en god fagperson.

Åge Brekk (t.h.) skal arbeide med erstatninger for barneverns- og barnehjemsbarn i fylkeskommunen. Foto: Arild J. Waagbø
Åge Brekk (t.h.) skal arbeide med erstatninger for barneverns- og barnehjemsbarn i fylkeskommunen. Foto: Arild J. Waagbø

Brekk har jobbet ved HiMolde i 23 år.

Økonomen Sollibakke – som er kallet til professorat ved NTNUs avdelingskontor i Ålesund – fikk høre at dekan Solenes vil huske ham for hans faglige engasjement.

– At vi har fått en mastergrad i øk-adm, er i høy grad din fortjeneste, sa Solenes, som også la til at han godt kan forstå at Solibakke har gått lei av å pendle fra sitt hjem i Ålesund til arbeid i Molde.

Solibakke kunne fortelle forsamlingen at han på sine 22 år ved HiMolde har «brukt opp» fire biler, samt kjøpt og skiftet dekk i langt størrre grad enn folk flest. Han ga uttrykk for stor takknemlighet for en givende tid med med gode studenter i Molde, og sa at han ikke hadde klart å levere doktorgrad og bli professor om ikke HiMolde hadde støttet opp om arbeidet hans.

Han takket også en tidligere rektor – avdøde Anders Dedekam jr. – for å ha støttet ham en gang Solibakke kom i hardt vær etter å ha skrevet kritisk i finanspressen om driften av det som het Romsdals Fellesbank. Dedekam skal ha gitt uttrykk for at slike artikler var i tråd med utøvelse av den akademiske friheten.

– Takk HiMolde! Vi ses igjen! Jeg er jo ikke så langt unna, sa Solibakke, og lot det skinne igjennom at dette gjensynet – om noen års tid – kan skje om HiMolde også innlemmes i NTNU.

Solibakke sa at hans drøm alltid har vært å lage en business school i Midt-Norge som kan ta opp konkurransen med NHH og BI. Til sist sa han seg fornøyd med å ha levert sju akkrediterte publiseringer i 2015, noe som utløser statsstøtte HiMolde.

– Bruk midlene godt! oppfordret Solibakke.

Til sist var det Dag Magne Berge – førsteamanuensis i statsvitenskap – som fikk oppmerksomhet i anledning av at han for en tid tilbake fylte 60 år. Han var imidlertid bortreist på dagen og vel så det, kunne Solenes opplyse, i forbindelse med et forskeropphold ved UC Berkeley i California, USA.

Berge har arbeidet ved HiMolde siden 2002.