iStudent-leder Vegard Øye (f.v.), studentmiljøkoordinator Rolf Magnus Orø og førsteamanuensis Per Kristian Rekdal på presentasjonen av kurset STD001 og Studentenes rose. Foto: Arild J. Waagbø

Slik får du bedre karakterer

– På kurset i studieteknikk så lærer vi å lære, erklærte førsteamanuensis Per Kristian Rekdal da første forelesning i STD001-rekken gikk av stabelen fredag.

Rekdal fortalte at det blir forelesninger cirka en gang i måneden, med både interne og eksterne forelesere. Kurset er planlagt å gå som en times forelesning på onsdager fra klokken 13.15.

– Kurset skal også være en arena for diskusjon om pedagogiske metoder, om hva som fungerer, sa Rekdal.

Før Rekdal gikk videre med sine beste studietips for å lære mer og prestere bedre på eksamen, presenterte iStudent-leder Vegard Øye og studiemiljøkoordinator Rolf Magnus Orø den nye læringsmiljøprisen «Studentenes rose».

Den kan tildeles både forelesere og studenter. Det er iStudent-styret som deler ut prisen, og Øye ba om å få forslag til gode kandidater. Prisen skal deles ut forløpende til verdige prisvinnere gjennom hele skoleåret.

Tilbake til Per Kristian Rekdal og noen av hans beste studietips.

  1. Øk studietida fra 35 timer i uka til 50 timer i uka. Bruk også lørdager og søndager.
  2. Skriv deadliner for innleveringer av oppgaver og eksamensdatoer inn i kalenderen for å unngå skippertak.
  3. Øv på å forklare begreper og metoder i pensum som om du sto foran et publikum eller har muntlig eksamen. Gjengi stoffet med egne ord.
  4. Noter stikkord fra forelesninger. Forskning viser at for detaljerte notater hindrer læring.
  5. Bruk av mobil og laptop under forelesning hindrer læring for deg selv og de som sitter rundt deg.
  6. Konsentrer deg og gjør en ting om gangen. Legg vekk Facebook, epost og mobil.
  7. Løs gamle eksamensoppgaver. Det er ekstremt effektivt.
  8. Dropp jobb ved siden av studiene – bli profesjonell student!

Her finner du presentasjonen fra Rekdals STD001-time, med noen og tjue studietips, på Fronter.

Se video av hele forelesningen – inkludert Vegard Øye og Rolf Magnus Orø – på HiMoldeX .