Roser til studentene som er ferdig med det første året på videreutdanningen i alvorlig sykdom og død. Foto: Arild J. Waagbø

Sammenlignet helse- og sosialarbeid med musikk

Man må øve for å kunne improvisere, og evne å høre for at samspillet skal fungere.

Det sa assisterende direktør Marit Hovde Syltebø på helse- og sosialavdelinga hos fylkesmannen i Møre og Romsdal da hun talte til studentene på Molde campus som i dag markerte at de er ferdige med førsteåret i videreutdanningene i helse- og sosialfag.

Assisterende direktør Marit Hovde Syltebø på helse- og sosialavdelinga hos fylkesmannen i Møre og Romsdal. Foto: Arild J, Waagbø
Assisterende direktør Marit Hovde Syltebø på helse- og sosialavdelinga hos fylkesmannen i Møre og Romsdal. Foto: Arild J, Waagbø

Syltebø sammenlignet det å arbeide med studentenes fagfelt med det å være musiker, og nevnte jazzmusikeren Ola Kvernberg spesielt.

– Dere har et fantastisk arbeidsfelt, og dere bryr dere om mennesker, sa Syltebø.

FOTO: Se flere bilder på Panoramas Facebook-side.

Dekan Heidi Haavardsen på Avdeling for helse- og sosialfag sa at dette er første gangen at førsteårsstudentene på avdelingens videreutdanninger har avslutningsseremoni.

– Det er en milepæl, erklærte Haavardsen.

Etter overrekkelse av diplom og roser fulgte kaker og kaffe for studentene som har tatt videreutdanninger i aldring og eldreomsorg, omsorg ved alvorlig sykdom og død, miljøarbeid og tverrporfesjonalitet og psykisk helsearbeid.