Nobelinstituttets Asle Toje i aksjon på Molde campus i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Varsler en ny vår for politikk og samfunnsdebatt på campus

– Det handler om gjøre pensum gøy, sier student Philip Berg, nyvalgt leder i linjeforeningen Comitium – juss og samfunnsforum.

Onsdag debuterte det ferske studentvalget som foredragsarrangør, da forskningssjef Asle Toje ved Det Norske Nobelinstitutt holdt to åpne foredrag. Først om problemene knyttet til masseinnvandring, og deretter om presidentvalget i USA.

Siril Skogbrott, en av initiativtakerne til Comitium, sier at utvalget skal bidra til at det blir mer fokus på politikk og samfunn på campus, ved at utvalget arrangerer foredrag og debatter.

– De som tar årsstudium i juss og statsvitenskap, bachelor i juss og administrasjon og SOL-masteren er interesserte i politikk. Jeg vil påstå at dagens studenter, som brukere av sosiale medier, får med seg mer politikk enn noen gang tidligere, selv om de ikke leser aviser, sier Philip Berg.

comitiumDet var student Knut Hofaard Eikre som hadde idéen til utvalgets navn og logo.  Les mer på Comitiums Facebook-side.

I sitt foredrag sa Asle Toje at det er bare noen få europeiske land som i noen grad gir flyktninger asyl, og at disse landenes asylinstitutter trues av den sterke veksten i flyktninger som strømmer til Europa. En undersøkelse viser at en kvart milliard mennesker har som mål å flytte inn i Europa, et tall som er enda høyere enn de over 200 millionene internasjonalt som i dag er på flukt i et annet land enn der de er statsborgere.

Godt oppmøte i auditorium A-108 da Asle Toje diskuerte vanskelighetene med masseinnvandring i Europa. Foto: Arild J. Waagbø
Godt oppmøte i auditorium A-108 da Asle Toje diskuerte vanskelighetene med masseinnvandring i Europa. Foto: Arild J. Waagbø

Toje sa at demokrati (et flertall av europeiske velgere er i mot innvandring) og integrerings-problemer (de fleste flyktningene er ikke hjernekirurger) er hindre mot masseinnvandring. På den andre siden virker rettsstaten (med overnasjonale domstoler) og økonomiske forhold (befolkninger som forgubbes) i retning av at flyktninger får asyl og at innvandring kan være ønskelig.

Toje konstaterte at EU-prosjektet blør på grunn av de siste års flyktningkrise. På aksen nord/sør er det stor forskjell på den økonomiske evnen til å håndtere flyktningkrisen, mens det er på aksen vest/øst er stor politisk forskjell på viljen til å løse flyktningkrisen.

– Overnasjonale domstoler vegrer seg i dag for å avsi dommer i asylsøkeres favør, av frykt for at stater skal ignorere dommene og derved undergrave domstolenes autoritet, sa Toje.

Onsdag kveld holdt Asle Toje foredrag om det forestående amerikanske presidentvalget på Smuget på campus. Foto: Arild J. Waagbø
Onsdag kveld holdt Asle Toje foredrag om det forestående amerikanske presidentvalget på Smuget på campus. Foto: Arild J. Waagbø