Solfrid Vatne (midt i bildet) på møte i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø

Solfrid Vatne fritas fra prorektor-vervet

Professor Solfrid Vatne har søkt og fått fritak fra prorektorvervet ved HiMolde. Ny prorektor skal velges før jul.

Det er klart etter dagens møte i styret for Høgskolen i Molde, der blant annet Solfrid Vatnes søknad om fritak ble behandlet.

I søknaden skrev Vatne at hun fra 1. januar 2017 går fra 100 prosent stilling til 40 prosent stilling, og at hun mener høgskolen er best tjent med at hun jobber med faglige oppgaver.

Styret innvilget Vatne fritak fra vervet, og samtidig ble stillingsprosenten for ny prorektor fastsatt til 25 prosent stilling. Tidligere har stillingsprosenten for vervet vært på 50 prosent, men ifølge sakspapirene har oppgavene knyttet til prorektorjobben neppe vært omfattende nok til å fylle en halv stilling.

Hallgeir Gammelsæter og Solfrid Vatne ble 16. april i fjor valgt til rektor og prorektor 16. april i fjor for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019.

LES MER: Hallgeir Gammelsæter gjenvalgt som rektor

Det innebærer at den som blir valgt til å erstatte Vatne vil være rektors stedfortreder og medlem av høgskolestyret i to og et halvt år fra og med 1. januar 2017.