Pønkbølgen i Molde tidlig på 80-tallet ble viet oppmerksomhet i NRKs radioprogram «Etter skoletid», noe som også fikk omtale i Romsdals Budstikke. Fra John Erik Johnsens presentasjon av den første KultAlt-perioden. Rektor Steinar Kristoffersen (som ungdom) ses bak til høyre i bildet på presseoppslaget - med tversover! Foto: Arild J. Waagbø

Da pønken (og mye mer) kom til Molde

Visste du at HiMolde-rektor Steinar Kristoffersen har en fortid som pønkrocker?

Pønkbølgen i Molde tidlig på 80-tallet ble viet oppmerksomhet i NRKs radioprogram «Etter skoletid», noe som også fikk omtale i Romsdals Budstikke. Fra John Erik Johnsens presentasjon av den første KultAlt-perioden. Rektor Steinar Kristoffersen (som ungdom) ses bak til høyre i bildet på presseoppslaget – med tversover! Foto: Arild J. Waagbø

Jo, han spilte gitar i bandet Stygge Føt. Det kom for en dag – for de uinvidde – da 50-60 tilhørere var torsdag kveld samlet i auditoriumet på Romsdalsmuseet for å høre om de to Kulturelt Alternativ-bølgene i Molde, den første fra 1980 til 1983 og den andre fra 1989 til 1993.

John Erik Johnsen fortalte om KultAlt på Romsdalsmuseet. Foto: Arild J. Waagbø

John Erik Johnsen, som ledet det første KultAlt-styret, fortalte om KultAlt 1-perioden. Den var relativt sterkt farget av at pønkrocken hadde nådd Molde, både i form av besøkende artister og en kraftig oppblomstring av lokale band.

Alternativ Post, 1981.
Alternativ Post, 1981.

KultAlt skulle være et tilbud til den uorganiserte ungdommen, og skulle i grunnen drive med all mulig slags kultur som ungdom var opptatt av.  Mye dreide seg imidlertid om musikk, og om Kult Alt som konsertarrangør. Det gjaldt å få de alle de nye norske og «tøffe» bandene til Molde. En konsert med Wannskrækk (forløperen til DumDum Boys) ble avsluttet noe utrivelig med håndgemeng mellom band og publikum, kunne Johnsen fortelle. Bakgrunnen for bråket skal ha vært at bandet ble kritisert for å ikke spille «hardt nok».

KultAlt ga også ut Alternativ Post, fanziner og diktsamlinger, og ikke minst to plater med lokale band på labelen Alternativ Rekkårds, nemlig bandene Anfall (streit pønk) og Hjern & Mental (new wave).

Fra denne tida er det verdt å merke seg moldebandet Bannlyst, der Finn Erik Tangen, Per Arne Haugen, avdøde Børre Løvik, Thomas Fosseide og Geir Sverre Danielsen spilte. Flere av bandmedlemmene ble senere sett i sentrale norske pønkeband med base i Oslo (og tilknytning til Blitzhuset), som Stengte dører, So Much Hate, Kafka Prosess og Drunk.

KultAlt fikk et møtested på det som i dag er Reknes Ungdomshus og var med på oppstarten av Norsk Rockeforbund (som senere ble Norske Konsertarrangører), før første runde svant hen og døde i 1983.

Forsiden på søknad om støtte fra KultAlt 2 til Molde kommune.
Forsiden på søknad om støtte fra KultAlt 2 til Molde kommune.

Runde to av KultAlt så dagens lys høsten 1989 med Stein Håkon Thomassen som styrets leder, og fikk tilgang til eget hus i Julsundvegen 39 (et steinkast fra Reknes Ungdomshus) våren 1990. Også denne gangen var målet å tilrettelegge for alle slags kulturaktiviteter for ungdom, og KultAlt arrangerte konserter, medlemmer dro samlet på konserter andre steder i landet, det var bokkafé, kunstverksted, dyrerettighetsgruppe og til og med et fotballag (som leverte gode resultater i bedriftsserien).

Skating, veganisme og straight edge var blant de nye påvirkningskreftene, og lokalt forankrede band som Last Straw og Lash Out så dagens lys. Metalcore-bandet Lash Out, med bandmedlemmene Anders Wimpelman, Ole Anders Olsen, Bjørnar Næss, Andreas Tylden, Håvard Godøy, Frank Johannessen og Vegard Waske, fikk gode kritikker i metalpressen og turnerte  flere ganger i utlandet.

Julsundvegen 39 måtte rives for å gi plass til dagens sykkelsti, og uten huset ble ble andre runde av KultAlt-eventyret også nyere lokalhistorie – i april 1993.

Det var konservator Jan Olav Szontheimer ved Romsdalsmuseet som sto for presentasjonen av KultAlt 2, mens konservator Mads Langnes avrundet med å gi publikum et innblikk i hvordan KultAlt-bølgene ble sett av samfunnet rundt og omtalt i avisspaltene.

Szontheimer takket spesielt Trond Sættem, Kjetil Gjelsten, John Erik Johnsen og Stein Håkon Thomassen for å ha forsynt museet med lyd, bilder, avisutklipp og dokumenter om KultAlt, og benyttet også sjansen til å etterlyse mer materiale for å dokumentere denne delen av historien om subkulturene i Molde.

Onward, et straight edge hardcore band med besetning med molderøtter, spilte konsert på KultAlt 2. Foto: Arild J. Waagbø
Onward, et straight edge hardcore band med besetning med molderøtter, spilte konsert på KultAlt 2. Foto: Arild J. Waagbø