Høgskolens Lean-lærer Alf Reistad (t.v.) og student Eivind Torvik fra Hydro Sunndal metallverk i Haavelmo auditorium på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Aha-opplevelser på Lean-kurs baner vei for studenter fra Hydro Sunndal metallverk

Aha-opplevelsene sto i kø for organisasjonskonsulet Eivind Torvik ved Hydro Sunndal da han i høst studerte emnet Kvalitsledelse og LEAN ved HiMolde. Nå får flere verksansatte sjansen til å ta kurset.

– Det er artig å få inn den teoretiske delen av Lean-faget. Jeg har jo praktisk erfaring fra før, men å studere dette faget har endret litt på synet mitt på arbeidsprosesser og organisasjonskultur. Jeg ser at dette er kunnskap som kan brukes overalt, sier Eivind Torvik.

Han opplyser at han i januar i år – etter åtte år som hovedtillitsvalgt ved Hydro Sunndal metallverk som representant for Sunndal Kjemiske Fagforening – gikk over i en stilling som organisasjonskonsulent ved bedriften. Da ønsket han å kurse seg litt, orienterte seg om hvilke studier som kunne være aktuelle, og landet altså på emnekurs ved HiMolde som har studiekode LOG525.

– Aha-opplevelsene begynte å komme på andre og tredje forelesning, sier Torvik.

Han opplyser at han i høst også har deltatt i en forbedringsgruppe ved Hydro Årdal. Arbeidet i den gruppa har effektivisert verktøybyttet mellom to støper, og han sier at den samme løsningen etter planen skal innføres ved Hydro Sunndal i januar. Og ikke minst, opplyser han, har Hydro Sunndal åpnet for å sende flere verksansatte på Lean-kurset ved høgskolen.

– Lean-faget passer rett inn i den norske modellen, for inkludering og involvering er så viktig. Det ligner mye på treparts-samarbeidet, sier Torvik.

– Er det endringsvilje blant de verksansatte på Sunndalsøra?

– Ja, for konkurransesituasjonen vår kan sammenlignes med å ha kniven på strupen. Vi konkurrerer f. eks. med aluminiumsprodusenter i Kina. Folk har eierskap til sine egne oppgaver, og de syns det er artig å drive med forbedringsarbeid. Lean-tankegangen har vi hatt her i mange år, og det å jobbe med Lean som verktøy er veldig motiverende, sier Torvik.

Han opplyser at på verket kalles den lokale forbedringsmetodikken Aluminium Metal Business System, noe som ikke er helt ulikt Lean-filosofiens opprinnelse, nemlig Toyota Production System.

Faglærer Alf Reistad, som forøvrig også leder nettverket Lean Forum Nordvest, sier at ideen om slank produksjon over tid er modifisert og tilpasset en rekke forskjellige bransjer.

– Lean-metodikk kan brukes på sånt som pasientforløp og byggesaksbehandling, eller i prosessbedrifter som Hydro Sunndal, sier Reistad.

Reistad holder kurset i høstsemesteret på Molde campus (i høst med rundt 50 studenter på forelesningene – de har eksamen i morgen). I vårsemesteret holder han kurset på Høgskolesenteret i Kristiansund. Han tror at altfor få kjenner til at det faktisk er gratis å ta emnekurs  på universitetsnivå ved offentlige UH-institusjoner, og at også dette bidrar til å gjøre tilbudet unikt. Han nevner at f. eks. offshorebedriften Oss-nor i Kristiansund har sendt seks medarbeidere på kurset, noe som tidligere har blitt omtalt i Romsdals Budstikke.

– I undervisningen bruker jeg eksempler fra lokale bedrifter, sier Reistad.

Torvik anslår at han brukte i snitt rundt åtte timer i uka – inkludert kjøretid Sunndal-Molde campus – på å studere LOG525. Hydro-ansatte som får tilbud om å følge kurset, vil få fri med lønn og bedriften dekker også kostnaden for pensumlitteraturen.

Han kan i tillegg avsløre at samboeren hans, som jobber i Sunndal kommune, har planer om å følge Lean-kurset høsten 2018.