I morgen forsvarer Sergei Teryokhin sin doktorgradsforskning på transaksjonskostnader og informasjonsdeling. Foto: Arild J. Waagbø

Forsvarer doktorgrad om effekter av IT-støttet informasjonsdeling

I morgen forsvarer hviterussiske Sergei Teryokhin (39) sin doktorgradsavhandling i logistikk om transakssjonskostnader og IT-samarbeid mellom bedrifter.

– Muligheten til å følge med på hverandre med et felles informasjonssystem er gunstig i en kjøper- og leverandørrelasjon, men likevel er det få bedrifter som utnytter potensialet, sier Teryokhin.

Han sier at det som typisk utveksles i felles informasjonssystemer mellom kjøper- og leverandørbedrifter er sånt som ordrer og fakturaer, selv om bedriftene kunne ha utvekslet mye mer informasjon enn som så.

Teryokhin har undersøkt transaksjonskostnader (Wikipedia-lenke) etter kontraktsinngåelse i forhold til investeringer i felles IT-løsninger (som ERP, integrering og opplæring) knyttet til informasjonsutveksling mellom bedrifter. De fire artiklene hans – to skrevet sammen med Gøril Hannås – er samlet i avhandlingen Inter-ogranizational information systems (IOS) in buyer-seller relationships: transaction cost and coordination perspectives.

Han startet arbeidet med doktorgraden i 2009, og sier at han opprinnelige hadde planer om å skrive en monografi basert på en epost-undersøkelse rettet mot norske bedrifter. Det ble lagt mye arbeid i å utforme undersøkelsen, men responsen var mildt sagt svak. Av 1688 NIMA-organiserte bedrifter som ble bedt om å delta i undersøkelsen, var det bare 29 som svarte, og bare 27 svar kunne brukes i det som til slutt ble en artikkel i form av en pilotstudie om opplevde transaksjonskostnader knyttet til felles IT-løsninger mellom kjøper- og leverandørbedrifter.

– Epostbaserte undersøkelser er et døende fenomen, konstaterer Teryokhin.

To av artiklene i avhandlingen hans er derfor basert på datasett som Gøril Hannås hentet inn i 2006.

Teryokhin underviser nå i supply chain management ved Det hviterussiske statsuniversitetet i Minsk. Han sier han trives med å undervise og forske, og sier at han i framtiden ønsker å finne arbeid på den akademiske arenaen i Norge.

Teryokhin ble veiledet av HiMolde-professorene Arnt Buvik (hovedveileder) og Judith-Molka Danielsen.

Tittelen på Teryokhins prøveforelesningen er How can digitalization make impact on efficiency in supply chains? Den holder han fredag klokka 10.15 i adutorium B-137. Doktorgradsforsvaret tar til klokka 13.15 på samme sted.