Førsteamanuensis Hans Petter Iversens (i midten) høstet applaus da han argumenterte for å beholde ordningen med valgt rektor. Møteleder og informasjonssjef Jens Petter Straumsheim (t.v.) og prorektor Heidi Hogset (t.h.). Foto: Arild J. Waagbø

Forsvar av valgt rektor høstet applaus på allmøtet

Bare førsteamanuensis Hans Petter Iversens argumenter for å fortsatt ha valgt rektor høstet applaus på høgskolens om ledelsesmodell.

Onsdag ettermiddag var ledelsesmodell – ansatt eller valgt rektor – oppe til debatt på et allmøte for høgskolens ansatte på Molde campus.

Hans Petter Iversen satt som representant for flertallet i Ledelsesmodellutvalget i et mini-panel med prorektor Heidi Hogset som represantant for mindretallet i utvalget.

LES MER: Utvalgsflertall for inn for valgt rektor

– Med valgt rektor og delt ledelse vil rektor være orientert nedover i organisasjonen og mot de som produserer verdiene ved høgskolen: fagansatte, administrasjonen og studentene. En valgt rektor har tillit fra og lojalitet til organisasjonen. Det er lettere å se folk og ta hensyn til dem med delt ledelse, sa Iversen, som med dette innlegget høstet spredt applaus.

Prerektor Heidi Hogset sa på allmøtet at det ikke nytter å kjempe mot New Public Management. Foto: Arild J. Waagbø

Før dette hadde prorektor Heidi Hogset orientert allmøtet om de to ledelsesmodellene i et historisk perspektiv, og om hvorfor hun går inn for ansatt rektor og ekstern styreleder, såkalt enhetlig ledelse. Hogsets sentrale argument er at det tidligere har vært vanskelig å finne motiverte kandidater til å stille til rektorvalg.

– Å kjempe mot New Public Management – det er en håpløs kamp. For meg er det å gå inn for ansatt rektor en pragmatisk løsning, sa Hogset.

Onsdag var det allmøte om valg av ledelsesmodell ved Høgskolen i Molde. I dag har omlag halparten av norske UH-institusjoner ansatt rektor (som er lovens nye standardmodell), mens resten har valgt rektor (som er den tradisjonelle modellen). Foto: Arild J. Waagbø

Professor Kjetil Haugen grep da ordet:

– Det er trist å høre at du ikke har andre argumenter enn at du ikke orker å kjempe mot New Public Management.

Hogset svarte at hun ønsker seg mer motiverte rektorkandidater enn det man tidligere har funnet på Molde campus.

Iversen var innom igjen, og sa at en valgt rektor har en styrke i at han kjenner argumentene til ansatte og studenter.

Førstelektor Else Jørgensen ga uttrykk for at det må være mulig å få dagens modell til fungere bedre enn den gjør, noe Iversen i panelet støttet.

Stipendiat Ole Kristian Berg (med mikrofon) spurte om hva som har blitt gjort for å få eksterne kandidater til å stille ved rektorvalgene på høgskolen. Foto: Arild J. Waagbø

Dette var også et poeng for stipendiat Ole Kristian Berg, som spurte om hva som hadde blitt gjort for å få eksterne kandidater til rektorvalgene, og fikk som svar fra panelet at det kunne ha vært gjort mye mer for å finne eksterne kandidater i tillegg til interne.

Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal forsvarte lokaldemokratiet ved høgskolen:

– At ansatte og studenter får stemme og si vår mening, det er det viktigste for meg! Da får vi heller leve med at vi får færre kandidater til rektorjobben.

Professor Solfrid Vatne (med mikrofon) ga uttrykk for at HiMolde, om høgskolen hadde hatt ansatt rektor, neppe hadde kommet ut av struktursaken som selvstendig institusjon. Foto: Arild J. Waagbø

Professor Solfrid Vatne, tidligere rektor ved HiMolde, sa at hun lurte på hvorfor spørsmålet om valgt eller ansatt rektor ved HiMolde kommer opp igjen og igjen, og hvor initiativet til å ta opp saken kommer fra denne gangen.

– Om vi hadde hatt ansatt rektor, så ville vi nok ha vært et annet sted etter struktursaken enn det vi er nå. Det tror jeg, sa Vatne.

Heidi Hogset svarte Vatne slik:

– Det er som EU-saken. Den kommer opp igjen og igjen til vi får rett svar.

Dette høstet noe latter, og det ble opplyst at det siste initiativet til å vurdere ledelsesmodell kommer fra høgskoledirektøren.

– Målet med å få ansatt rektor er at institusjonene skal bli mer styrbare, sa Iversen.

Beinta í Jákupsstovu (i midten) på allmøtet onsdag. Foto: Arild J. Waagbø

Professor Beinta í Jákupsstovu mener det er perspektivløst å bare gå 30-40 år tilbake i tid i debatten om hvordan universiteter skal ledes.

– Vi må se tusen år bakover på europeiske universitetstradisjoner. Idealet er at vi skal ha fri forskning og kunnskapsproduksjon, som ikke er styrt av aktører utenfor universitetene, sa hun.

LES MER: Styret går for vekst i antall studenter

Rektor Steinar Kristoffersen fikk spørsmål høgskolelektor Linda Bøyum-Folkeseth om hvor han står i saken, i og med at han under rektorvalgkampen våren 2017 sa at han støtter ordningen med valgt rektor.

–  Jeg vil ikke svare på det, for jeg vil ikke påvirke prosessen fram til styret skal avgjøre saken 25. oktober, sa Kristoffersen, som også medgikk at standpunktet han ga uttrykk før rektorvalget har satt ham i «en sårbar situasjon».

Heder og ære

Allmøtet ble også benyttet til å hedre fire HiMolde-ansatte.

Professor Harald Martin Hjelle (t.v.) fikk årets pedagogiske pris ved høgskolen, og prorektor Heidi Hogset sa blant annet at han glimrer med underholdende forelesninger, åpne døre for studenter og gode tips til essayskriving. Hjelle siterte sin gymnaslærer-far på at man lærer så lenge man har elever, og takket kolleger, studenter og eksterne samarbeidspartnere for deres bidrag. Foto: Arild J. Waagbø
Rektor Steinar Kristoffersen (f.v.) kunne – på vegne av NTNU-professor Øyvind Helgesen, som leder styringsgruppa for Fjordkonferansen – overrekke blomster til Dag Magne Berge, Heidi Hogset og Karl Yngvar Dale for deres redaksjonelle arbeid med Fjordantalogien. Foto: Arild J. Waagbø