Seniorrådgiver Øystein Nerland leder valgstyret ved Høgskolen i Molde. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Digitalt valg ved høgskolen – siste frist for kandidater i dag

Vårens valg av avdelingsstyrer – og av studentrepresentanter til høgskolestyret – vil bli gjennomført digitalt.

Det opplyser seniorrådgiver Øystein Nerland ved HiMolde, som er leder for valgstyret. Og i dag går fristen ut for å melde seg som kandidater til setene i avdelingsstyrene og – for studenter – høgskolestyret.

– Om du skal få satt opp navnet ditt på valgskjemaet, så er siste frist i dag, men hvem som helst kan stille til valg og markedsføre sitt kandidatur også etter denne fristen, opplyser Øystein Nerland.

Kandidatene må melde seg med e-post til oystein.nerland@himolde.no innen midnatt.

Avdelingsstyrene skal fylles med fire vitenskapelig ansatte, én fra administrasjonen og to studenter, samt vararepresentanter til disse. Til høgskolestyret skal skal studentene velge to styremedlemmer og to varamedlemmer, som alle sitter for ett år.

På grunn av smitterverntiltakene som er iverksatt på grunn av korona-pandemien, skal valget gjennomføres digitalt i dagene 25. til 29. mai.

– Vi vil utarbeide et nettskjema til valget, og de som skal stemme digitalt vil legitimere seg ved å bruke Feide-pålogging. sier Nerland.

Valgstyret har bedt Studenttinget om å gå ut med oppfordring til studenter om å melde seg som kandidater. Panorama vil publisere intervjer med studentkandidatene til høgskolestyret.