Sykepleiestudent Lisa Mari Gaustadnes fra Rødven har en studieteknikk som gir toppresultat. Foto: Arild J. Waagbø

Bare Lisa Mari fikk A på prøveeksamen

Se besvarelsen som ga topptakarakter og les hvordan hun studerer!

Lisa Mari Gaustadnes (26) var alene blant høgskolens 150 sykepleiestudenter på førsteåret om å få toppkarakter på prøveeksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi i september.

– Jeg følger godt med på forelesningene og plukker opp ord og uttrykk som gir mening for meg. Før forelesningene har jeg lest fort igjennom temaet det undervises i, og så leser jeg pensumet og notater fra forelesningen igjen etterpå. På dager jeg studerer på egenhånd har jeg løst kontrollspørsmål i læreboka og gjort gamle eksamensoppgaver. Jeg syns det er eksamensoppgavene jeg har fått mest ut av å jobbe med, sier Lisa Mari Gaustadnes.

Sykepleiestudent Lisa Mari Gaustadnes har en studieteknikk som gir toppresultat. Foto: Arild J. Waagbø

Gaustadnes er en erfaren student som kan skilte med en mastergrad i ernæring fra OsloMet.  Den første tida på sykepleiestudiet nå i høst har hun primært fokusert på kurset i  Anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB). Hvorfor?

– Jeg visste at prøveeksamen ville komme fort, og det er et viktig fag å gjøre det bra i. Jeg syns det er et spennede fag, kanskje mitt yndlingsfag, så det er ikke noe ork å sette seg ned med selv om det er mye å komme igjennom. Det er lystbetont å jobbe med det på tross av at det kan bli lange dager og at stoffet er tungt, sier Gaustadnes.

Hun sier også at hun er motivert av ønsket om å bli en sykepleier som har full kontroll på AFB, har god oversikt og kan mye.

– Grunnen til at jeg vil bli sykepleier er at jeg ønsker å jobbe med folk og gjøre en forskjell i folks liv. Jeg har sett hvor viktige sykepleiere er for folk i familien min som er syke. Det utløste lysten til å bli sykepleier, sier hun.

Her er prøveeksamenen i AFB fra september i Word-format.

Her er Lisa Mari Gaustadnes eksamensbesvarelse i PDF-format.

Hans Inderhaug er høgskolelektor i sykepleie ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J, Waagbø

– Krever strukturert arbeid og mye arbeid

Høgskolelektor Hans Inderhaug karakteriserer resultatet av første prøveeksamen i AFB som «dårligere enn vi skulle ønske».

– Kjernen i faget er å skjønne hvordan kroppen fungerer normalt. Da kan du lettere se det når noen er syke og gjøre tiltak for å kompensere for en svikt, sier Inderhaug,

Panorama har omtalt utfordringer og suksesser knytte til  AFB-undervisningen en rekke ganger. Inderhaug sier at faget er utfordrende for studentene fordi mye er nytt for studenter flest, det er mange detaljer og faget krever en del pugging.

Strykprosenten i faget ved HiMolde har det siste tiåret variert fra 10 prosent til rundt 40-50 prosent.

– Det er et fag som krever strukturert arbeid og mye arbeid, oppsummerer Inderhaug.