Oppstarten på forskningsprosjektet om vernepleiere i skolen ble markert med stil på Molde campus i begynnelsen av oktober. Førsteamanuensis Ingrid Johnsen Hogstad (midt i bildet) ga et muntlig startskudd, mens rektor Steinar Kristoffersen (til høyre) fulgte med. Foto: Arild Waagbø

Skal kartlegge hvordan vernepleiere arbeider i skoleverket

Tre fagansatte ved HiMolde står i spissen for forskningsprosjektet «Vernepleieren i skolen». Forskningen skal kartlegge hvordan vernepleiere arbeider i skoler i Møre og Romsdal.

Ti tredjeårs-studenter på bacehlorutdanningen i vernepleie ved HiMolde er rekruttert til å være forskningsassistenter og samle inn data fra forskjellige skoler i Nordmøre og Romsdal til forskningsprosjektet mens de har praksis.

Sju studenter er i sving før jul, mens tre starter prakasis og datainnsamling i januar.

– Vi håper erfaringen kan vekke en forskerspire i dem, sier førsteamanuensis Sandra Weltzien.

Weltzien er én av tre prosjektledere i prosjektet, sammen med førsteamanuensis Ingrid Johnsen Hogstad og høgskolelærer/mastergradsstudent Camilla Farstad Eek.

Prosjektlederne sier at vernepleiere i økende grad arbeider på skoler, men at det ikke fins systematisert kunnskap om arbeidet vernepleierne utfører.

– Vernepleiere kan jobbe med alt fra enkeltelever til grupper eller klasser, og også som lærer. Arbeidet kan skje i klasserommet eller på SFO. Det spenner fra miljøarbeid til arbeid med enkeltelever, opplyser prosjektlederne.

De ti studentene som skal være forskningsassistenter mens de har praksis, vil samle inn data ved ti forskjellige skoler. Dette skjer blant annet ved å føre loggbok over praksisdagen, samt ved å intervjue vernepleiere, lærere og skoleledere. Dataene de samler inn skal de også bruke i sine egne bacheloroppgaver, som for vernepleierstudenters del ellers ofte er basert på litteraturstudier.

Forskningsprosjektet går til 2027, og prosjektlederne Eek, Hogstad og Weltzien mener det kan være forløperen til en nasjonal kartlegging av hva vernepleiere arbeider med i skolen.

Vernepleiestudentene og prosjektlederne i forskningsprosjektet som skal kartlegge bruken av vernepleiere i skoler i Nordmøre og Romsdal: Inga Einarsdotter Brandvik (f.v.), Rune Lysgård Fagerheim (bak), Jan Børre Melsæter (foran), Pernille Aunet Ermesjø, Maren Selsås Katla, Siri Eirin Nastad Ruste, Natalie Dreyer Heimen, Maiken Engdahl, Anne Rødahl Herkedal, Eirik Bergeton Watten, Ingrid Johnsen Hogstad, Camilla Farstad Eek og Sandra Marie Weltzien. Foto: Arild Waagbø