Per Kristian Rekdal - her i arbeid på hjemmekontoret sitt - bruker i utstrakt grad videoer og Facebook-grupper for å nå fram til matematikk- og statistikkstudentene ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

– Facebook har størst gjennomslagskraft

Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal sverger til Facebook når han skal kommunisere med studentene.

– Facebook er den kommunikasjonskanalen som har størst gjennomslagskraft overfor studentene. Nå er også mobilkameraene blitt så gode at studenter ofte sender bilder av problemene sine til meg via Facebook. Studentene får i mye større grad med seg beskjeder som blir gitt på Facebook enn de som gis via Fronter, sier Rekdal, som er førsteamanuensis i kvantitative metodefag ved HiMolde.

På Facebook-gruppene til kursene MAT001MAT100 og MAT110 legger han også lenker til fagvideoer og holder avstemminger blant studentene.

Reaksjonstid

Rekdal mener at studentene setter pris på at de kan stille faglige spørsmål via Facebook på sent og tidlig, og at de særlig liker at reaksjonstiden er kort.

– På Facebook kan alle i gruppa se diskusjonene og historikken. Det lærer de av. Dessuten kan studentene hjelpe hverandre uavhengig av faglærer, sier han.

Rekdal sier at skjønner at ikke alle faglærere vil bruke like mye tid til å pleie Facebook-grupper som det han selv gjør.

– Jeg er nok et ekstremt tilfelle. Men alle kurs burde ha en Facebook-gruppe, uansett om faglærer deltar aktivt eller ikke i gruppa, sier Rekdal.

– Drukner i strømmen

Ketil Danielsen, førsteamanuensis i informatikk ved HiMolde, har tidligere kommunisert med studentene sine via Facebook, men er usikker på om det fører til bedre læring.

– Det bør det egentlig forskes på. Men i og med at mange studenter er konstant pålogget Facebook, så når iallfall beskjedene raskt fram. Men de drukner i strømmen av alt annet de følger med på. For tiden er jeg tilbake til forelesninger med bok, tavle og papir, sier Danielsen.

Han sier at hans inntrykk fra bruk av diskusjonsgrupper på Usenet, epostlister og Facebook er at kommunikasjonen mellom faglærer og studenter blir mest toveis rett før eksamen.

– Det er lurt nå

Hans Fredrik Nordhaug, førsteamanuensis i informatikk og påtroppende logistikkdekan ved HiMolde, sier at han har positive erfaringer med å bruke Facebook til å kommunisere med studentene på kursene han holder.

– Akkurat nå er det lurt å bruke Facebook. Hvordan det er om fem år, det er en helt annen sak. Informasjon på Facebook får studentene med en gang. På Fronter og via e-post kan det ta en uke eller to før de får det med seg. Det som er det fine med sosiale medier er at du blir varslet om det har skjedd noe nytt som er relevant for deg, sier Nordhaug.

Vil prøve Canvas

I dag må HiMolde-studenter forholde seg til mange kanaler; Fronter, skolens hjemmeside og kurshjemmesider, kursdokumenter på serverområder, epost, Facebook, HiMoldeX/YouTube og StudentWeb.

– Det er ikke optimalt at studentene må lete på tre steder for å finne informasjon til ett kurs. Fra høsten av ønsker jeg å prøve ut Canvas, som er et moderne LMS (Learning Management System), på årsstudiene i idrett og IT. Systemet er mye mer åpent enn Fronter og er blant annet integrert med Facebook. Nå er det opp til Uninett om vi kan kjøre i gang med Canvas til høsten, men mitt håp er at det er i drift på hele Høgskolen i løpet av neste år, sier Nordhaug.