Informasjonsansvarlig Linda Rafteseth Grimstad i Sparebanken Møre. Foto: Geir Arne Svenning, HiMolde

Molde-forskere fikk bankpris

HiMoldes Anne Karin Wallace og Turid Aarseth – samt Celia Berg fra Molde v.g.s. – mottok nylig Sparebanken Møres forskerpris.

Prisvinnerne ble presentert av informasjonsansvarlig Linda Rafteseth Grimstad i Sparebanken Møre (SBM) på Fjordkonferansen 2014 i Loen i forrige uke.

Forskerne som var aktuelle priskandidater har bidratt til Fjordantologien 2013 med til sammen18 artikler og 3 «posterartikler», skriver Grimstad i en epost til Panorama. Redaktører for antologien var Jørgen Amdam, Knut-Willy Sæther og Øyvind Helgesen. Disse utgjorde også juryen for prisutdelingen.

Grimstad opplyser dette om juryenes begrunnelse for pristildelingen:

Juryen er kommet til at prisen bør deles mellom to av bidragene.

Første del av prisen er på kr 15.000 og gikk til Celia Berg, Anne Karin Wallace og Turid Aarseth for bidraget «IKT som tidstyv i videregående skole».

Berg arbeider ved Molde videregående skole og Aarseth ved Høgskolen i Molde, mens Wallace arbeider begge steder.

PC-en i klasserommet kan både være en hjelper i elevenes læringsarbeid og en tidstyv ved at den muliggjør faglig frikobling i skoletimene. Slik sett kan den både bidra til å fremme og hemme kvalitet i skolen.

Artikkelen presenterer resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant tredjeårs studiespesialiseringselever i videregående skole i Møre og Romsdal. Undersøkelsen måler elevenes egne erfaringer med bruk og misbruk av IKT innen norsk og realfag. En hovedtendens i materialet er at PC-en er både en hjelper og en reell tidstyv for flertallet av elevene. Det er imidlertid klare forskjeller mellom fagområdene, og disse forskjellene går entydig favør av realfagenes.

Artikkelen drøfter behovet for å vurdere hjelper- og tidstyvaspektene ved IKT på bakgrunn av fagenes egenart, faser i læringsprosessen og forskjeller i elevenes mestringsopplevelse.

Artikkelen håndterer et svært aktuelt tema på en oversiktlig måte, den er velskrevet og vi håper at forskerprisen kan føre til ytterligere publikasjoner innenfor fagområdet.

Sparebanken Møres forskerpris ble delt mellom to bidragsytere. Den andre mottakeren var Øyvind Strand for «Industrial rights as quality indicators of the regional innovation system in Norway». Strand arbeider ved Høgskolen i Ålesund. Han mottok kr 10.000.