Øystein Bjerkeland - ansvarlig redaktør i Avisa Romsdal. Foto: Arild J. Waagbø

Siste utgave

Øystein Bjerkeland (44) holder seg til konseptet når han gir ut siste utgave av Avisa Romsdal.

Det rufsete håret og de lett outrerte brillene vitner på lang avstand om hvem det er som kommer vandrende fra mediehuset i Romsdalsgata over Moldeelva. Redaktør Øystein Bjerkeland har det travelt. Det nærmer seg deadline for aller siste gang i Avisa Romsdal. Han har likevel latt seg overtale til et kjapt kaffeintervju på Latte Liten.

– Den siste avisa blir en vanlig utgave, med redaksjonelt stoff om det som skjer fremover. Jeg er enig i beslutningen om å legge ned avisa, selv om den har vært hjertebarnet mitt i åtte og et halvt år. Samfunnet endres og medier endres. Jeg er glad for å ha få vært med på mye i en spennende bransje, sier Bjerkeland.

På CV-en har han blant annet TV Romsdal, Radio FM 106,5, Romsdal.net og Avisa Romsdal. Det var daglig leder Arild Rogne i daværende AR Data som kontaktet Øystein Bjerkeland om å lage gratisavis for molderegionen.

– Jeg har hørt at han syntes det var så dyrt å annonsere i Romsdals Budstikke at han like gjerne kunne gi ut egen avis?

– Ja, han presenterte den problemstillingen. Det var vesentlig for at avisa ble startet opp. Formålet med avisa var å informere, engasjere og underholde, og å bygge opp lokal identitet. Og det syns jeg vi har lykkes bra med. I år stikker Google og Facebook av med rundt to milliarder kroner fra den norske mediebransjen. Vi mistet 40-50 prosent av våre annonseinntekter i vinter, mens nedgangen nasjonalt er på cirka 20 prosent.

– Kjøpte Budstikka avisa for å legge ned en konkurrent?

– Nei, garantert ikke. Flere Budstikka-ansatte har gitt uttrykk for at konkurranse er bra, og det har vært bra at Avisa Romsdal har vært en synlig konkurrent. Budstikka kjøpte seg stegvis opp i avisa, men for halvannet år siden ville vi ha vært nødt til å legge ned avisa om ikke Romsdals Budstikke hadde gått inn på eiersiden. Da hadde vi drevet med underskudd i sju år.

– «Månedens ildsjel» har vært et bra innslag i avisa.

– Ja, der har vi fått trukket fram mange arbeidsmaur og hverdagshelter i lokalmiljøet.

– Hva er du mest stolt av at du har fått utrettet med avisa?

– Først og fremst at vi har vært en konkurrent som Budstikka har irritert seg over.

– Hvor viktig er det for Molde å ha en høgskole i byen?

– Det er grunnleggende viktig. Det å ha et sånt kompetansesenter i byen er så viktig at kommunen burde subsidiert velferdstiltak for studentene. En småtraurig småby på Vestlandet hadde hatt kjempeproblemer uten. Høgskolen gir unge her et tilbud, samt at den lokker til seg unge fra andre deler av landet. Byen burde bli flinkere til å ta vare på studentene. Og ideelt sett burde studentboligene – som Lars Jones har tatt til orde for, ha blitt plassert i sentrum slik at studentene ble enda mer integrert i bybildet. Det ville gitt mer liv til bygatene.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg er fortsatt ansatt i Mediehuset Romsdals Budstikke og vil ha oppgaver der framover.

Siste utgave av Avisa Romsdal ligger i postkassa torsdag 26. juni.