En tidligere HiMolde-student er dømt til fengsel for legemsfornærmelse. Voldshandlingen skjedde på moldestudentenes julebord i fjor. Foto: Arild J. Waagbø

Studentliv og straff

Veien fra studentfest til fengsel kan være kort.

En tidligere moldestudent i 20-åra – nå sykepleier – er i en dom fra Romsdal tingrett dømt til 60 dager fengsel for legemsfornærmelse, hvorav halvparten ble gjort betinget med to års prøvetid. På denne straffen kan han trekke fra de tre dagene han satt varetektsfengslet i saken.

Lørdag 16. november i fjor holdt studentersamfunnet iStudent julebord i vandrehallen – den såkalte 90-metersskogen – i A-bygningen på Molde Campus. Av dommen går det fram at både den dømte og den fornærmede var studenter. De kjente hverandre ikke fra før, men satt ved samme langbord og drakk alkohol begge to. Den dømte sykepleieren fikk like før midnatt mistanke om at den fornærmede hadde forsynt seg av vin som ikke tilhørte ham, og kastet derfor en vinkork mot en tredje student i et forsøk på å få dennes hjelp til å komme i kontakt med fornærmede. Vinkorken traff fornærmede, som reagerte ved å gripe en tomflaske i halsen og hytte med denne mot sykepleieren.

Da reiste sykepleieren seg og gikk bort til fornærmede. Med sin ene arm grep han tak i flasken. Den andre armen la han rundt fornærmedes hals – sykepleieren sto på skrå bak ham – og klemte til rundt halsen med over- og underarm. I følge vitner holdt han grepet i noen få sekunder – «trolig maks fem sekunder» – før fornærmede ble slapp i kroppen og besvimte. Moldestudenten slapp da øyeblikkelig taket og tilkalte ambulanse. Fornærmede var fortsatt bevisstløs da han ankom Molde sykehus. Her ble alkoholpromillen hans målt til 1,9.

I bevisvurderingen siterer retten fra epikrisen at «Etter nøyere samtale med politi som har snakket med gjerningsmannen viser det seg at pasienten rett før kvelningsforsøket har drukket mange forskjellige glass.» Neste dag var fornærmede i god allmentilstand og dro hjem uten avtale om ny kontroll. Sykepleieren kontaktet fornærmede samme dag og beklaget det som hadde skjedd. Fornærmede har ikke hatt fysiske eller psykiske ettervirkninger som følge av volden han ble utsatt for.

Politiet tiltalte sykepleieren for å ha satt den fornærmede i bevisstløs tilstand, men retten kom til at det ikke kunne bevises at sykepleieren med vilje hadde prøvd å få fornærmede bevisstløs. Tingretten dømte i stedet sykepleieren for legemsfornærmelse. Ved straffeutmålingen anså retten det som skjerpende at voldshandlingen «skjedde i et ungdomsmiljø der det var brukt alkohol».

Dette resultatet av en festkveld på Molde Campus er på alle måter en sørgelig påminnelse om hvor viktig det er å arbeide for at våre studenter skal ha gode holdninger til alkoholbruk. Studentmiljøet skal ha trygge rammer for sosialt samvær, så miljøet selv må aktivt jobbe for at overskjenking ikke skal skje på studentarrangementer. I høst har opplysningskampanjen Lykkepromille blitt brukt i det holdningsskapende arbeid i forbindelse med fadderuken i Molde.

Vi kan imidlertid ikke se noen nytte i å la en ung og tidligere ustraffet sykepleier sone straffen i fengsel i stedet for å gå på jobb, så vi håper han gis mulighet til å sone med fotlenke og elektronisk overvåking – om han søker om slik soning.

Dagen derpå kaster etterpåklokskapen ofte et grelt og hardt lys på nattens utskeielser. I det lyset synes det klart at alle bør være takknemlige for at  denne festkvelden ikke endte som en mye større tragedie.