Molde-ordfører Torgeir Dahl (H). Foto: Arild J. Waagbø

– For smart til å kjøre tvangsprosess

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) har liten tro på at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil påtvinge UH-institusjonene nye strukturer.

– For hardt press vil ødelegge mer enn det gavner. Torbjørn Røe Isaksen er altfor smart til å kjøre dette som en tvangsprosess, sier Torgeir Dahl.

I dag skulle Torbjørn Røe Isaksen (H) ha møtt representanter for de seks midtnorske UH-institusjonene – NTNU, HiMolde, HiÅlesund, HiVolda, HiSør-Trøndelag og HiNord-Trøndelag – til dialogmøte om struktur i Molde, men på grunn av tåke og kansellerte flyavganger fikk statsråden i dag bare møte representanter for NTNU og HiVolda (samt styreleder fra HiST og et HiM-styremedlem) på Gardermoen. Statssekretær Bjørn Haugstad (H) møtte de øvrige inviterte på Hotel Alexandra i Molde.

– Administrasjon i Molde

Dahl sier at han holde alle muligheter åpne når det gjelder HiMoldes plassering i en ny UH-struktur. Men han er helt klart på at om HiMolde blir slått sammen med HiÅlesund, så må den nye høgskoleadministrasjonen ligge i Molde.

Les også: Er akademisk kvalitet relevant?

– Spennet i de faglige ambisjonene mellom HiÅlesund og HiMolde er veldig stort. Det må ikke være deres tradisjon som råder, for da blir vi aldri i toppklassen. Ålesund er næringsrettet, mens Molde er akademisk spisset. Det blir sagt at Molde er for lite næringsrettet, men det mener jeg er en myte. Regjeringen vil ha sterkere fagmiljøer og mer forskning i internasjonal toppklasse, og da kan det ikke være riktig å administrere HiMoldes faglige ansatte fra Ålesund. Skal høgskolene i Møre og Romsdal slås sammen, så må administrasjonen ligge i Molde. Faglig styrke er det viktigste kriteriet i strukturprosessen. Kravet om å være faglig spisset er ubønnhørlig. I Molde er vi spisset på logistikk, og med den nye doktorgraden er vi også spisset på helse, sier Dahl.

– Partsinnlegg

Dahl er imidlertid usikker på om sammenslåinger er veien å gå for høgskolene i Møre og Romsdal eller Midt-Norge.

– Det er en viss tradisjon både i politiske kretser og i næringslivet for å hevde at stort er bra. Det kan gi effektivitet. På den annen side fins det eksempler fra helsesektoren på at små sykehus er mer effektive enn store sykehus. Helse Møre og Romsdal har blitt mindre effektivt etter at det ble slått sammen, sier Dahl.

Les også: Krever tusen studenter

Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt å anbefale én sammenslått høgskole for hele fylket, med campuser i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund.

– Utredningen av saken var et partsinnlegg, man fikk det man bestilte. Her var bestilte man en legitimering av slå sammen, fordi stort er bra. I tillegg er visst også fraksjonert bra, sier Dahl, med henvisning til den foreslåtte Campus Kristiansund.

– Globale ambisjoner

Torgeir Dahl mener at Høgskolen i Molde må arbeide videre for å tiltrekke seg gode studenter både nasjonalt og globalt.

– I år er det f.eks. studenter fra hele 63 nasjoner ved HiMolde, noe som er inspirerende både for høgskolen og lokalsamfunnet. Høgskolen må ha ambisjoner som går utover og er globale. Studenter som er gode, det er den råvaren vi konkurrerer om, sier Dahl.