HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter (t.v.) og statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

– Vetorett er abdisering fra ansvaret

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet sier det er uaktuelt å gi UH-institusjonene vetorett i strukturprosessen.

– Som sjefen min har sagt, så starter vi ikke denne prosessen med et ferdigtegnet kart. Men om svarene vi får i løpet av prosessen ikke går opp, så er det vårt fordømte ansvar å ta beslutninger på tvers av institusjonene.  Det vil bli tyngre å lykkes med sammenslåinger på den måten, men å gi institusjonene vetorett er abdisering fra ansvaret vi har, sier Haugstad.

Les også: – For smart til å kjøre tvangsprosess

Den nevnte sjefen – statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) – skulle ha vært på dialogmøte med de midtnorske UH-institusjonene i Molde i dag, men tåka som lå over byen førte til kansellerte fly. Møtet ble derfor todelt. Noen – deriblant HiMolde-styremedlem (og professor) Svein Bråthen – møtte statsråden på Gardermoen, mens de fleste møtte statssekretæren i Molde.

– Ulike perspektiver

– Møtet i Molde har vært bra og nyttig.  Det har kommet fram at de forskjellige institusjonene har ulike innganger og perspektiver. Mens Høgskolen i Molde vil være selvstendig, så ser Høgskolen i Ålesund for seg en sammenslåing med Molde. Møtet i dag har ikke gitt noe svar på hvordan det vil bli, sier Haugstad.

– Noen mener at det for stor forskjell på det akademiske nivået i Molde og Ålesund?

– De to høgskolene har ulike styrker, men det er også åpenbart at de komplenterer hverandre. Uten tett arbeid mellom de to, så utnyttes poentsialet for dårlig. Molde er gode på logistikk, mens Ålesundsregionen har et lokalt næringsliv som trenger global konkurransekraft. Og begge har helsefag.

– Krevende næringsliv

Haugstad sier at det å styrke fagmiljøene ikke bare har som hensikt å gjøre norsk forskning mer konkurransedyktig internasjonalt. Det handler også om å styrke utdanningstilbudet og å bistå et krevende næringsliv.

– Det er utfordrende å samarbeide med et næringsliv som stiller høye krav, sier Haugstad.

– Ble Campus Kristiansund diskutert på dagens møte?

– Kristiansund ble ikke diskutert på dette møtet, men tilbudet Høgskolen i Molde gir i Kristiansund ble nevnt da jeg møtte Hallgeir Gammelsæter og Gerd Marit Langøy tidligere i dag. Det er forståelig at byer ønsker seg høgskoler, for det er viktige arbeidsplasser og bidrar til å gjøre byene mer attraktive. Men denne prosessen har som utgangspunktet å slå sammen og konsentrere fagmiljøene, så da er det ikke lett å se at en full campus i Kristiansund vil bli resultatet av prosessen, sier Haugstad.

– Ikke konsensus

Bjørn Haugstad sa at stortingsmeldingen om struktur – som kommer til våren – vil tegne et tydeligere bilde av hva UH-institusjonene kan vente seg i framtida.

– Slik det ser ut nå, så er det ikke noen konsensus i UH-sektoren om struktur. Og vi er heller ikke rede til å konkludere, sier Haugstad.