Daglig leder Finn Amundsen i Molde Kunnskapspark mener kostnadskutt i oljenæringen åpner et nytt mulighetsrom for lokale bedrifter. Her er han fotografert foran San Franciscos skyline i forbindelse med HiMolde og iKubens innovasjonsseminar i desember i fjor. Foto: Arild J. Waagbø

– Henger tett på lokomotivene

Daglig leder Finn Amundsen i Molde Kunnskapspark er tilfreds med at Molde kommer på en 5. plass i fylket i NHOs NæringsNM 2014.

Her kan du sjekke NHOs kommuneliste over  hvor næringslivet gjør det best,  basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. I Møre og Romsdal topper Ulstein (29. plass nasjonalt). Blant byene kommer Ålesund på 3. plass (66. plass nasjonalt), Molde på 5. plass (76. plass nasjonalt) og Kristiansund på 13. plass (163. plass nasjonalt).

– Molderegionen henger litt etter etter Sunnmøre, men jeg syns vi henger tett på lokomotivene i fylket, sier Amundsen.

– Økende vilje

Amundsen mener at kristiansundsregionen er på riktig vei, og trekker særlig fram den nystartede bedriftsklyngen On Offshore Network som et eksempel på det.

LES MER: Øker innovasjonsfarten

– Det er økende vilje til og god satsing på klyngesamarbeid på Nordmøre. Og samarbeid er viktig i det lille fylket vårt. iKuben er er f.eks. viktig for hele fylket. iKuben og GCE Blue Maretime har forskjellige styrker og satsingsområder, så de utfyller hverandre. Samarbeidet mellom bedriftene her må ikke la seg hindre av kommunegrenser, sier Amundsen.

Han opplyser at Molde Kunnskapspark er involvert i arbeidet med de to kristiansundsbedriftene Alego (modulbasert skipsbygging) og ISO-Piloten (styringssystemer) i samarbeid med henholdsvis Knudtzonsenteret og Bølgen Næringshage i Kristiansund.

Mot mer tjenesteyting

Amundsen mener at at vi vil få se økt vridning mot tjenesteyting i næringslivet i molderegionen. At iKuben i løpet av våren legger inn en søknad om NCE-status på feltet industrielt internett, er et eksempel på det.

LES MER: Vil rykke opp med industrielt internett

– Konjunkturkorreksjonen og kostkuttet vi ser i oljenæringen nå fører til at leverandørene posisjonerer seg i forhold til den nye virkeligheten. Der er det et handlingsrom og det er flere lokale aktører som tenker i retning av økt tjenesteyting, sier Amundsen.