UiO-professor Dag Harald Claes i aksjon på Molde Campus. Foto: Arild J. Waagbø

Tror godt miljø smitter til studentene

Professor Dag Harald Claes ved UiO tror de fagansattes gode arbeidsmiljø er en viktig årsak til at de som studerer juss og administrasjon er Moldes mest fornøyde studenter.

Fredag foreleste statsviteren, som har vært professor II ved HiMolde «i minst ti år», om internasjonal politikk og globalisering på Molde Campus.

– De som jobber med juss og statsvitenskap her i Molde er en trivelig og hyggelig gjeng som har en god tone seg i mellom. De har rett og slett et godt arbeidsmiljø, noe jeg tror smitter over på studentene, sier Claes.

LES MER: Mest fornøyd med juss og administrasjon

En annen suksessfaktor kan i følge Claes være at det er færre studenter i forelesningssalen på Molde Campus enn det han er vant til på Blindern i Oslo.

– Her foreleser jeg for 15-20 studenter, mens det kan være 400 studenter i salen i Oslo. At det er færre studenter til stede gir bedre muligheter for kommunikasjon i forelesningsrommet. Da oppstår det en fin dynamikk og umiddelbarhet, sier Claes.

– Har du noen formening om hvorvidt HiMolde bør fortsett som selvstendig UH-institusjon eller fusjonere med andre?

– Nei, jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Jo, kan jeg få svare med et sitat fra jazzmusikeren Pat Metheney? Han sier – det er hans råd til unge musikere – at du alltid skal spille med folk som er bedre enn deg selv. Så da får det sitatet stå og dirre i luften, smiler Claes.