HiMolde-studentene Lisa Bratberg og Simen Strøm Nordnes deltok i dag på sitt første møte i høgskolestyret i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Sitter i styret ut juli

Bare tre dager etter at HiMolde-studentene valgte dem, debuterte Simen Strøm Nordnes (23) og Lisa Bratberg (23) i dag som medlemmer i høgskolestyret.

Men de sitter i styret bare ut juli og må derfor stille til valg på nytt i løpet av våren om de skal fortsette i styret et helt år fra høsten av. Datoen for valgavviklingen er ennå ikke fastsatt.

LES MER: To for fusjoner – tre på gjerdet

Etter styremøtet fredag formiddag sa Nordnes at det var mye som var nytt og ukjent for ham, men at han allerede nå vet hvor han står i forhold til bruk av kandidatnummer og studentnummer ved eksamen når ny eksamensforskrift etter planen skal behandles i høgskolestyret 16. april.

– Det er alt for lett å finne ut hvem studentnummeret tilhører, så jeg går helhjertet inn for for bruk av kandidatnummer ved eksamen, sa Nordnes.

LES MER: Vil trynefaktoren til livs

Saks-prosessen sto også i dag på høgskolestyrets sakskart. Under debatten ga Terje Dyrseth, eksternt styremedlem, uttrykk for at han synes at det er synd at det ikke ble mulig med en regional høgskole, ettersom NTNU-styret har gått inn for fusjon med blant annet HiÅlesund.

Styret vedtok i dag at HiMolde skal fortsette samtalene med HiVolda og HiLillehammer, samt evt. Høgskolen i Sogn og Fjordane.

LES MER: Skal møtes på Lillehammer om øst-vest fusjon

Rektor og styreleder Hallgeir Gammelæster (f.v.), prorektor Kjetil Kåre Haugen, Lisa Bratberg, Simen Strøm Nordnes og eksternt styremedlem Toril Hovdenak på dagens styremøte. Foto: Arild J. Waagbø
Rektor og styreleder Hallgeir Gammelæster (f.v.), prorektor Kjetil Kåre Haugen, Lisa Bratberg, Simen Strøm Nordnes og eksternt styremedlem Toril Hovdenak på dagens styremøte. Foto: Arild J. Waagbø