Faglærer Sjur Vindal fra Molde Kunnskapspark (med ryggentil) introduserer bedriftsrådgiver Berit J. Bøifot i Sparebank 1 SMN som torsdag formiddag holdt foredrag for innovasjonsivrige studenter på Molde Campus. Foto: Arild J. Waagbø

Studentrekord for HiMolde

I vår har 2631 studenter betalt semesteravgift ved Høgskolen i Molde. Det er er ny rekord.

I 2008 var det 1592 studenter ved HiMolde, så økningen i antall studenter er på kraftige 65 prosent over en sjuårsperiode. Det viser tall HiMolde nylig har rapportert til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning).

Flest HiMolde-studenter tilhører nå Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap  med 803 studenter. Videre har Avdeling for helse- og sosialfag 765 studenter, Avdeling for logistikk 523 studenter og Enhet for utadrettet virksomhet 540 studenter.

Nær 2000 av studentene hører til ved Molde Campus, mens rundt 300 er knyttet til Høgskolesenteret i Kristiansund og cirka 400 studerer rettsvitenskap i Trondheim.

LES MER: Vil trynefaktoren til livs

På Molde Campus har særlig faget BØK411 – Forretningsplankonkurranse og kurs i bedriftsetablering – opplevd en stor vekst i antall studenter med innovasjonslyst. I vår følger 35 studenter faget, mot ni studenter i fjor.

– Det er flere ting som har bidratt til veksten. Det ene er at vi har med fire grupper fra Innovasjon og ledelse-linja på Romsdal videregående skole. Dessuten har studentene – Cato Karbøl og et par til – dratt i gang en Start-gruppe i Molde. De har vært flinke til å rekruttere til kurset, sier faglærer Sjur Vindal, som er forretningsutvikler i Molde Kunnskapspark.

LES MER: – Falt pladask

Konkurransedelen av kurset er Venture Cup, så den beste av moldestudentenes i alt 13 forretningsplan kan gå videre til regional, nasjonal og global finale.