Gubkin-professor Yuri Shcherbanin (t.v.) og HiMolde-professorene Arild Hervik og Irina Gribkovskaia på seminaret om petoleumslogistikk. Foto: Arild J. Waagbø

Spår at oljebransjen rekrutterer igjen om to år

Da det nye masterstudiet i petroleumslogistikk ved HiMolde ble lansert med et seminar på campus i dag, sa professor Arild Hervik at olje- og gassnæringen vil rekruttere som normalt igjen om to-tre år.

Han sa at de som rammes av de pågående nedbemanningene i petroleumsindustrien nå finner seg jobber i andre sektorer.

Hervik vært sykemeldt siden i fjor. Han sa at han holdt sin siste forelesning 26, oktober og at han har vært uten stemme i seks måneder.

– Det er vidunderlig å kjenne sagmuggen igjen, sa han med et smil.

Det nye masterstudiet som starter opp ved HiMolde i høst tilbyr studentene å ta deler av utdanningen ved Gubkin Russian State University of Oil and Gas i Moskva.

– Logistikere har i bunn og grunn bare én eneste oppgave, og det er å redusere kostnader, erklærte professor Yuri Shcherbanin fra Gubkin-universitetet.

LES MER: Moskva + Molde = Master

Han sa at olje- og gasslogistikk på mange måter skilles seg fra det han omtalte som klassisk logistikk.

– I den klassiske logistikken forholder man seg til veier, jernbaner og lagre, men når det gjelder utvinning av olje og gass så starter man ofte med absolutt null infrastruktur, sa Schherbanin.

Kostnadseffektiv bruk av supplyskip kan gi økte kostander på offshore oljeinstallsjoner.- Det handler om «stuff wating for staff» og «staff waiting for stuff», forklarte Bjørnas Aas.
Kostnadseffektiv bruk av supplyskip kan gi økte kostander på offshore oljeinstallsjoner.- Det handler om «stuff wating for staff» og «staff waiting for stuff», forklarte Bjørnas Aas.

Bjørnar Aas, som har en doktorgrad i logistikk fra HiMolde, sa i sin presentasjon at det ligger enorme besparelser i å forbedre forsyningskjedene til offshore installasjoner.

– Dagsraten for et supplyskip ligger på cirka 100 000 kroner, sa Aas, og viste en grafisk fremstilling av hvordan kostnadene til supplyskip går ned i operatørselskaper etterhvert som logistikkoperasjonene i selskapet blir mer sofistikerte.

– Forsyningskjeden på norsk sokkel er «best practice», sa Aas, og tilføyde at det skal bli spennende å se hvor langt Statoil  i dagens situasjon klarer å presse ned kostnadskurven (se foto) for tilleggskostnader knyttet til å forsyne offshoreinstallasjonene.

Representanter for Statoil, Gassco og Kristiansund kommune holdt også presentasjoner på seminaret.