Skuespiller Hugo Mikal Skår (t.v.) og formidlingsleder ved Marianne Myrbostad ved Teatret Vårt på scenen tirsdag kveld. Foto: Eden Gao

Teater om demens

Demens er en utbredt sykdom blant eldre i Norge. Vi assosierer ofte sykdommen med hukommelsestap og nedsatt evne til å fungere i hverdagen, noe det er vanskelig for pårørende å forholde seg til.

Av MING SU og EDEN GAO (foto)

Dette temaet ble tirsdag kveld tatt opp på Teatret Vårt i Molde under Forskningsdagene. Det ble holdt en presentasjon om et forskningsprosjekt om demensproblematikk utført av en forskningsgruppe fra flere norske universiteter og høgskoler. Temaet for prosjektet er hvordan teater kan bidra med innsikt i hvordan det er å leve nær personer som rammes av demens.

Forskningsgruppen f.v.: Eva Gjengedal (HiMolde/UiB), Else Lykkeslet (HiMolde), Jan Inge Sørbø (HiVolda) og Wigdis Sæther (HiST). Foto: Eden Gao
Forskningsgruppen f.v.: Eva Gjengedal (HiMolde/UiB), Else Lykkeslet (HiMolde), Jan Inge Sørbø (HiVolda) og Wigdis Sæther (HiST). Foto: Eden Gao

Det finnes flere typer demens. Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens, men det finnes også andre typer som vaskulær demens, demens med Lewy-legemer, fronto-temporal demens og Parkinsons sykdom. I Norge er om lag 70 000 personer som er rammet av demens. I tillegg finnes det anslagsvis 25 000 – 30 000 eldre som har problemer med hukommelsen. Mange av dem vil i framtiden kunne utvikle demens.

Marianne Myrbostad, formidlingsleder ved Teatret Vårt, begynte med å introdusere programmet. Deretter ble et utdrag fra «Vår underfulle verden» lest opp av skuespiller Hugo Mikal Skår. Teaterstykket «Vår underfulle verden» har blitt vist på teater i tre norske byer: Bergen, Tronheim, og Molde.

Etterpå ble resultatene fra forskningsprosjektet presentert av forskningsgruppen: Jan Inge Sørbø fra Høgskolen i Volda, Else Lykkeslet fra Høgskolen i Molde , Wigdis Sæther fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og Eva Gjengedal fra Høgskolen i Molde/Universitetet i Bergen.

Forskninsgruppen intervjuet både pårørende og helsearbeidere som opplever demens på forskjellig vis, og det ble gitt eksempler fra begge sider. Teater er ifølge forskningsgruppen en viktig form for kunnskapsformidling, som kan fungere som et knutepunkt mellom kunst, andre mennesker og en selv.

Rolf Magnus Orø, tidligere formidlingsleder ved Teatret Vårt, snakket sammen med forskningsgruppen om fire relevante bøker: «Lyset frå fars ansikt: Refleksjonar ved livets slutt» av Jan Inge Sørbø, «Vegen inn i skoddeheimen» av Ola Hunderi og Inger Anne Ree Hunderi, «Det andre blikket» av Odveig Klyve og «Melancholia» av Jon Fosse. Presentasjonen ble avsluttet med en samtale mellom alle deltakerene.

Jan Inge Sørbø fra Høgskolen i Volda (t.v.) og Rolf Magnus Orø. Orø var tidligere formidlingsleder ved Teatret Vårt. Foto: Eden Gao
Jan Inge Sørbø fra Høgskolen i Volda (t.v.) og Rolf Magnus Orø. Orø var tidligere formidlingsleder ved Teatret Vårt. Foto: Eden Gao