Professor Øyvind Kirkevold (stående t.v.) og førsteamanuensis Anne Marie Mork Rokstad (stående t.h.) under den avsluttende diskusjonen og oppsummeringen i plenum. Foto: Arild J. Waagbø

Sykepleiere ga råd til ny demens-forskergruppe

Sist torsdag ga cirka 20 sykepleiere fra Nordmøre og Romsdal sine innspill til en gruppe ved HiMolde og Møreforsking Molde som skal forske på demensomsorg.

– Det er et krav at vi snakker med representanter for praksisfeltet, så vi kalte inn til en læringsarenadag for å høre med de som jobber med dette om hva innen demensomsorg det er viktig å få kunnskap om, sier professor og prorektor Solfrid Vatne ved HiMolde.

Professor Øyvind Kirkevold (stående t.v.) og førsteamanuensis Anne Marie Mork Rokstad (stående t.h.) under den avsluttende diskusjonen og oppsummeringen i plenum. Foto: Arild J. Waagbø

I tillegg til Vatne er også Ragnhild Sættem, Ingunn Pernille Mundal og May-Britt Storjord ved HiMolde, samt Gøril Groven ved Møreforsking Molde, med i forskergruppen. Gruppen skal ledes av Anne Marie Mork Rokstad i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Rokstad er også førsteamanuenisis II ved HiMolde.

På læringsarenadagen fikk sykepleierne blant annet høre professor Øyvind Kirkevold (HiGjøvik) fortelle om status og fremtidige behov innen forskning på demens og eldreomsorg. I gruppediskusjoner ga sykepleierne uttrykk for hva de ønsket mer kunnskap om.

– I gruppen jeg deltok i så var f.eks. frihetsberøvelse for personer med demens, samarbeid med fastlege om medisinering, rett kompetanse på rett sted og prioriteringer i praksis for bedre demenesomsorg blant temaene som ble tatt opp, sier Vatne.

Forskergruppen har sitt neste møte 20. oktober.

– Da skal vi strukturere hovedtemaer som vi kan se er forskbare, sier Vatne.

Etter planen skal gruppen neste høst søke Forskningsrådet om midler til arbeidet.