Oddmund Oterhals er forsker ved Møreforsking Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Skal kvalitetssjekke dansk ingeniørutdanning

Forsker Oddmund Oterhals ved Møreforsking Molde har i vår tatt på seg oppgaver for Danmarks Akkrediteringsinstitution.

På oppdrag for institusjonen – som tilsvarer norske Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) – skal han vurdere kvaliteten på sivilingeniørutdanningen Værdikæder og Teknisk Ledelse (Operations and Management Engineering) som Aalborg Universitet gir i København.

– Det blir spennende å få innblikk i en utdanning i et annet land. Jeg kan lære litt om det som skjer, også som et apropos til utviklingen som skjer i sektoren her i Norge, sier Oterhals.

Sammen med et ekspertpanel skal han blant annet undersøke om undervisningen er forskningsbasert og holder et tilfredstillende akademisk nivå.

LES MER: Fjellfrelst Axess-direktør til Møreforsking Molde

Oppdraget er en gjenakkrediteringssak, noe som betyr at Oterhals og ekspertpanelet skal vurdere om den aktuelle utdannelsen har blitt forbedret på områder der et panel tidligere har funnet svakheter.

Inntil i fjor var Oddmund Oterhals leder for logistikkgruppa ved Møreforsking Molde – en jobb han da hadde hatt siden 2003, og fra 2012 til i år var han også daglig leder for forskningsinstituttet på Molde campus.

LES MER: Molde-forskere med rekordoverskudd

Oterhals er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi ved NTH (nå NTNU) i Trondheim og har en doktorgrad i bruk av IKT til planlegging. Han har jobbet ved SINTEF og var senere med på å starte opp konsulentselskapet Triangel, der han jobbet fra 1984 til 1996. I årene 1996-2002 var han administrende direktør for Auka Industrier, som i dag heter Vard Aukra.

– Jeg er ydmyk overfor oppgaven som venter meg i Danmark, Det er en litt ny og fremmed type oppdrag for meg, sier Oterhals.