Harald Martin Hjelle (midt i bildet) ble professor i dag, mens studentrepresentant Lisa Bratberg (t.v.) takket for seg etter to runder i høgskolstyret. Til høyre i bildet: styremedlem Elin Mordal på dagens møte. Foto: Arild J. Waagbø

Applaus for HiMoldes ferskeste professor

Styret ved HiMolde tildelte i dag Harald Martin Hjelle personlig opprykk til professor i transportøkonomi.

Dette var i tråd med bedømmelseskomiteens instilling. Hjelle, som i tillegg til å være viserektor ved HiMolde også sitter i høgskolens styre, var åpenbart inhabil da saken ble behandlet av styret.

Da han ble kalt inn fra gangen utenfor Møtrerom 1, var dagene som førsteamanuensis forbi. Han ble møtt med applaus.

Han unnskyldte seg for at han ikke hadde rukket å gro skjegg i løpet av tiden det tok styret å behandle saken. Hjelles hår, ble det påpekt, er heller ikke spesielt professoraktig, men styrets leder, professor Hallgeir Gammelsæter, sa at man iallfall kan skaffe Hjelle briller med runde glass.

Før dette hadde styret på dagens møte blant annet behandlet struktursaken, og denne gangen sto «valg av utredningskandidat nummer 2» på dagsorden. På et tidligere møte har styret besluttet at fusjon med NTNU og selvstendighet skal utredes av eksterne krefter, og etter en intern workshop var det i dag Høgskolen i Lillehammer (evt. med Høgskolen i Hedmark) som ble lansert for styret som det andre fusjonsalternativet. Og det ble det styret gikk for.

Flere styremedlemmer uttrykte bekymring for hvordan de aktuelle fusjonsinstitusjonene vil stille seg til å få utredere på oppdrag for HiMolde på døren. Rektor Gammelsæter sa at det vil bli sendt brev til NTNU og HiLillehammer om saken.

Berit Rokne ville vite om det har skjedd noe med logistikkmiljøet, og om noen i dag kunne si at man hadde dette miljøet i ryggen i forhold til å fusjonere med NTNU.

– Nei, det kan jeg ikke si, svarte Gammelsæter.

Rapporten fra de eksterne utrederne skal behandles av HiMolde-styret i november.

Student Lisa Bratberg benyttet sjansen til å takke for seg etter to runder som representant i styret.

– Jeg hadde håpet at jeg skulle få være med på å avslutte arbeidet med struktursaken, sa Bratberg.

Hun oppfordret Panorama til å skrive mer om studentenes rolle i høgskolestyret.