Vikar på dagskurs: – Pinlig å bli matet

– Pinlig! svarte Mathias Strømmen (23) på spørsmål om hvordan det føles å bli matet.

Onsdag fikk 24 vikarer som i sommer skal jobbe på omsorgsentrene på Glomstua, Kirkebakken, Bergmo og Skåla i Molde kommune et dagskurs i pleie og omsorg på Molde campus.

HiMoldes Else Jørgensen (f.v.), sykepleier Andrea Hammerø (Kirkebakken) og frivillig sykepleier Christa Oskarsson på øvingsavdelingen på campus under kurset for sommervikarene i moldeomsorgen. Foto: Arild J. Waagbø
HiMoldes Else Jørgensen (f.v.), sykepleier Andrea Hammerø (Kirkebakken) og frivillig sykepleier Christa Oskarsson på øvingsavdelingen på campus under kurset for sommervikarene i moldeomsorgen. Foto: Arild J. Waagbø

Høgskolelektor Else Jørgensen ved HiMolde, som tok initiativet til det første sommervikarkurset i fjor, sier at hun syns det er viktig at høgskolen tjener samfunnet og viser seg i samfunnet. I tillegg til fagansatte ved HiMolde er, sykepleiere ved Glomstua og Kirkebakken og frivillige sykepleiere blant kurslederne.

Sommervikarene fikk blant annet forelesninger om hvordan de skal møte pasientene og om typiske sykdommer de møter på omsorgssentrene, som tung pust, sukkersyke, demens og slag.

Men kurset er også praktisk, og på øvingsavdelingen på campus fikk vikarene opplæring i å flytte på pasienter, stell i seng og å gi mat og pusse tenner.

Vikarene Mathias Strømmen (f.v.) og Sara M. Hallberg fikk veiledning av HiMoldes Ragnhild Sættem. Foto: Arild J. Waagbø
Vikarene Mathias Strømmen (f.v.) og Sara M. Hallberg fikk veiledning av HiMoldes Ragnhild Sættem. Foto: Arild J. Waagbø

Sara M. Hallberg (19) matet Mathias Strømmen (23) med yoghurt. Høgskolelektor Ragnhild Sættem spurte ham hvordan han opplevde det.

– Pinlig, svarte Strømmen.

Etterpå fortalte Strømmen at det var interessant å prøve å være i pasientenes situasjon. Verken han eller Hallberg har jobbet i eldreomsorgen tidligere, og den faglige ballasten har de begge fra det studsiespesialiserende programmet på Molde videregående skole.

– Kurset i dag har vært variert og med mye informasjon. Det har vært lærerikt, sa Hallberg.

Strømmen mener at det var bra at deler av kurset var praktisk opplæring.

– Veldig nyttig, sa Strømmen.

De to vikarene skal i sommer jobbe på omsorgsboligene over kinoen i Molde sentrum.