Professor Stål Bjørkly er en av redaktørene for bok «International Percpectives on Voiolence Risk Assessment».

Aktuell med bok om voldsrisiko: -Ikke nok å plante et faresignal

Professor Stål Bjørkly er aktuell som redaktør for boka «International Percpectives on Violence Risk Assessment».

Boka utgis på prestisjeforlaget Oxford University Press, og HiMolde-professoren har vær redaktør for boka sammen med HiMolde-tilknyttede Jay P. Singh og Seena Fazel ved Oxford University.

– Voldsrisikovurdering handler ikke om å bare plante et faresignal. Det viktigste er at man klarer å utforme levelige betingelser, trygge betingelser for personen – som forebygger vold, sier Bjørkly i dette videointervjuet.

Rusbruk, å være utsatt for/vitne til vold, og visse typer psykisk sykdom, er blant de viktigste indikatorene for at personer er i fare for å bli voldelige, ifølge Bjørkly.