Det blir nå lettere å ta Per Kristian Rekdals (t.h.) kvantative fag som fjernstudent.

Gulltilbud i matematikk for fjernstudenter

Som et prøveprosjekt i høst lar HiMolde studenter i matematikk avlegge eksamen på mer enn 45 steder landet over.

Den nye fleksibiliteten i valg av eksamenssted for matematikkemnet MAT100 skyldes at høgskolen har gått inn i et samarbeid med Studiesenteret.no, og til våren omfatter tilbudet også  statistikkemnet MAT110. Begge emnene kan følges på HiMoldeX, som er høgskolens åpne kursplattform.

Se videointervju med faglærer Per Kristian Rekdal:

Søknadsfristen for å bli emnestudent i matematikk er 10. september.

TV2 omtalte saken tidligere i sommer.

Dekan Hans Fredrik Nordhaug ved HiMolde opplyser at begge emnene kan brukes i en grad i økonomisk-administrative fag også på andre studiesteder.

– Jeg er usikker på hvor stort volum av fjernstudenter vi kan vente oss på grunn av prøveprosjektet. Vil studentene shoppe enkeltfag eller vil de ha en ferdig pakke ved et studiested? Om studentene shopper, så kan det jo bli mange hundre. På kort sikt anslår jeg at det kan bli mellom 20 og 100 fjernstudenter i de to fagene, sier Nordhaug.

Ennå er ingen av årsstudiene ved høgskolen i sin helhet gjort tilgjengelig på den åpne kursplattformen HiMoldeX, men Nordhaug sier at årsstudiene i henholdsvis IT og petroeluemslogistikk har vært nevnt i en slik sammenheng.

– Fortsatt er det mange av oss som tror at tilstedeværelse på studiested og forelesninger er viktig, og i tillegg så er noen faglærere tilbakeholdne med å gjøre videoforelesningene sine offentlige, sier Nordhaug.

Se Rekdal løse en matteoppgave i den mye omtalte lærereksamenen: