Høgskolesenteret i Kristiansund. Foto: Arild J. Waagbø

Grønt lys for ny havbruksutdanning i Kristiansund

– Alt ligger til rette for at vi kan starte opp en utdanning i marin logistikk og økonomi i Kristiansund til høsten, sier dekan Hans Fredrik Nordhaug ved HiMolde.

Høgskolestyret ved HiMolde ga sist onsdag klarsignal for oppstart av det nye bachelorstudiet i Kristiansund, på betingelse av at det faglige og økonomiske er på plass.

Og fredag vedtok styret ved Høgskolesenteret i Kristiansund å finansiere utvikling og oppstart av studiet med inntil 650 000 kroner i 2017, opplyser daglig leder Jøran Gården i HiKsu.

– Vi ønsker å ha et vitalt studentmiljø i Kristiansund, så vi tror dette studiet – sammen med petroleumslogistikk – kan gi nødvendig rekruttering av studenter. Det var interesse fra fagmiljøet vårt i Kristiansund for å gjøre dette, og havbruk er en stor industri, så i høst har vi jobbet med å få dette på plass, sier Hans Fredrik Nordhaug, som leder Avdeling for logistikk.

Han opplyser at studiet allerede er registrert i Samordna opptak, og at det vil ha noen basisfag til felles med studentene i petroleumslogistikk, som f.eks. matematikk, bedriftsøkonomi, organisasjon og supply chain management, mens 60 studiepoeng vil være knyttet til fag med relevans for oppdrettsnæringen.

Styreleder Kathrine Gjestad i HiKsu sier hun syns det er flott at HiMolde ønsker å utvikle en bachelorgrad rettet mot havbruksnæringen.

– Det er en utdanning som er veldig aktuell for vår region. Petroleumslogistikk var en suksess da det ble etablert, og nå håper vi at også denne nye utdanningen er relevant og spennende for studentene, sier Gjestad.

Jøran Gården, daglig leder ved HiKsu, sier at høgskolesenteret i vår vil gjøre en massiv innsats for å rekruttere studenter til studiene i Kristiansund.

– Vi kommer til å være til stede på messer og videregående skoler sammen med HiMolde, samt at vi også kommer til å reise litt rundt på egenhånd i Sør-Trøndelag, sier Gården.