Knut Silseth er direktør for Studentsamskipnaden i Molde. Foto; Arild J. Waagbø

Studenter fikk terapi for 200 000 kroner i fjor

En rekke HiMolde-studenter fikk gratis psykologbistand i fjor. – Vi vil forebygge at studenter ender opp med stor gjeld og null vekttall, sier SiMolde-direktør Knut Silseth.

SHOT-undersøkelsen (studenters helse og trivsel) fra 2014 avdekket blant annet at kvinnelige studenter føler seg mindre mestrende og kompetente enn mannlige, og at de i større – og økende – grad rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager. Et årlig bidrag fra Helse Midt-Norge på 200 000 kroner til Studentsamskpinaden i Molde (SiMolde) har gitt studentene ved HiMolde bedre tilgang på psykologtjenester.

– Tallene fra i fjor viser at studentene bruker tilbudet. Det er generelt en vekst i antallet studenter som sliter med psykiske plager, og jeg syns vi nå har et godt forebyggende tilbud til studentene dette gjelder. Den hjelpen vi yter – i første rekke ved at vi har en studentrådgiver i 80 prosent stilling – handler om å hjelpe studentene til å klare studiene sine, sier Silseth.

– Gode skussmål

Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad i SiMolde i aksjon på Molde campus. Arkivfoto: Krystof Diatka

Det er studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad i SiMolde som – i noen tilfeller – sender studenter videre til psykolog Bård Lyster.

– Han får veldig gode skussmål av studentene. De sier at de har fått hjelp med det som har vært utfordringene deres, sier Børstad.

Hun sier at psykologtilbudet gjennom SiMolde er på siden av det generelle helsetilbudet.

– Jeg har samtaler og støttesamtaler med cirka 100 studenter årlig , men jeg driver ikke med terapi. Når f.eks. en akutt situasjon oppstår i en students liv, så er det viktig å hjelpe dem så de ikke slutter å studere. Da kan terapi være et godt virkemiddel, sier Børstad.

– Må du avvise mange studenter som vil ha psykologbistand?

– Nei, jeg opplever det ikke slik. Alle som henvender seg til meg får hjelp, og studentene skjønner at det må være en høy grad av alvor for at de skal få benytte seg av psykologtilbudet, sier Børstad.

Åtte til ti timer i terapi

Bård Lyster er psykolog i Molde. Foto: Privat

Psykolog Bård Lyster i Molde, som i fjor hadde rundt 200 timer terapi med HiMolde-studenter, sier at den typiske studenten har åtte til ti timer i terapi med ham.

– Som gruppe har studentene jeg har bistått et bredt spekter av problemer, som f.eks. angst i forhold til eksamen, depresjon, ensomhet og sosiale problemer. Noen står i en eksistensiell krise forbundet med at de har flyttet ut hjemmefra og til en ny by, der de både skal skaffe nye venner og gire om til å studere mer selvstendig enn før. For noen handler det om å «finne seg sjæl», mens noen også sliter med spesifikke angstproblemer, sier Lyster.

Han karakteriserer tilbudet han yter overfor studenter som en utvidelse av studentrådgiver-funksjonen.

– Jeg blir ring opp når det er behov for ekstra bistand, sier Lyster.