Fredag klokka 10.15 prøveforeleser Siv Elin Nord Sæbjørnsen i Haavelmo auditorium på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

– Tillit mellom ung og voksen er suksessfaktor i ansvarsgrupper

Siv Elin Nord Sæbjørnsen (53) forsvarer fredag sitt doktorgradsarbeid i helse- og sosialfag på hvordan unge brukere opplever å delta i ansvarsgrupper.

Sæbjørnsens prøveforelesning «Organisatoriske aspekter ved samhandling i ansvarsgrupper – deltakernes ulike roller og forskjeller i kultur, makt og innflytelse mellom ulike profesjoner og de barn/ungdom, som er formålet for samhandlingen» starter klokka 10.15 i Haavelmo auditorium i A-bygningen på Molde campus.

Deretter er det som regel tid for disputas. Da skal Sæbjørnsen forsvare avhandlingen overfor bedømmelseskomiteen, som består av professorene Runo Axelsson (UiAalborg), Ragnvald Kvalsund (NTNU) og Solfrid Vatne (HiMolde).

HiMolde skriver på sin hjemmeside:

«Sæbjørnsen har forsket på hvordan ungdommer i barnevernet opplever å delta i ansvarsgrupper. Til sammen deltok 28 ungdommer som alle hadde erfaring fra barnevernets ansvarsgrupper, samtidig som de var brukere av psykisk helsehjelp.»

Og videre:

«Det viste seg å være store forskjeller mellom ungdommenes opplevelser med slike grupper, fra svært positivt til svært negativt. Suksessfaktorer ser ut til å være blant annet at det er en tillitsfull relasjon mellom ungdommen og minst en voksenperson som har myndighet i ansvarsgruppen. I tillegg kommer at ungdommen opplever seg anerkjent, hørt og får innflytelse på sin egen situasjon. Funnene taler for at en ansvarsgruppe først blir en positiv arena for ungdommen, dersom ungdommen selv deltar aktivt. Forsøk på å involvere ungdommer i ansvarsgrupper uten å anerkjenne dem og uten å gi dem innflytelse ser derimot ikke bare ut til å være nytteløst, men også uheldig for ungdommen.»

Sæbjørnsen er den første kandidaten som forsvarer en ph.d.-grad i «Profesjonsutøving – vilkår og utvikling», som gis i fellesskap av Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde.

Hovedveilederen hennes har vært professor Atle Ødegård (HiMolde), mens professor Elisabeth Willumsen og førsteamanuensis Ingunn T. Ellingsen (begge ved UiStavanger) har vært medveiledere.