Ansatterepresentantene Harald Martin Hjelle (bak f.v. ved bordet), Elin Mordal og Anette Kristin Myrstad går fra kroner null i honorar i 2016 til inntil 120 000 kroner i 2017 for arbeid i høgskolstyret. Foto: Arild J. Waagbø

Styregodtgjørelsen øker med enda 40 000 kr i året

Inntil 120 000 kroner i årlig godtgjørelse. Det blir det nye honoraret for å sitte i  høgskolestyret i Molde.

Det er klart etter at Kunnskapsdepartementet 15. mars sendte et brev med følgende tekst til Høgskolen i Molde:

«Kunnskapsdepartementet er kjent med høgskolestyrets vedtak i sak 8/17 om styregodtgjørelser på styremøtet ved Høgskolen i Molde 9. mars.
Vi viser til universitets- og høyskolelovens § 9-3 femte ledd.

Kunnskapsdepartementet skal etter loven fastsette institusjonenes styregodtgjørelser. Kompetansen ligger til Kunnskapsdepartementet alene, og gjelder godtgjørelsen til alle styrets medlemmer.

Vi viser videre til de satser som er fastsatt av departementet i brev til høyskolen 8. desember 2016, og forventer at disse legges til grunn med virkning fra 1. januar 2017.»

LES MER: Solid økning i styremedlemmenes godtgjørelse

KDs satser og retningslinjer er: 60 000 kroner i årlig grunngodtgjørelse, samt 7000 kroner for møter inntil fire timer og 10 000 kroner for møter over fire timer.

Styremedlem Harald Martin Hjelle, professor ved HiMolde, var den som på siste styremøte først tok til orde for en lavere takst for HiMolde-styret enn den KD har fastsatt. Han syns fortsatt KDs sats er for høy for HiMolde-styret, men tror ikke det vil innvirke på hvordan styremedlemmene arbeider.

– Det blir kanskje lettere å rekruttere studenter til styret? De har jo ofte lav inntekt, og da kan jo et styreverv være et alternativ til en ekstrajobb. I de styrene jeg har sittet i, så har ikke honorarene vært så høye som dette, sier Hjelle.

Han mener at honoraret bør gjenspeile arbeidsinnsats og ansvar, og at KDs sats passer bedre til NTNU-styret enn til HiMolde-styret.

– Men nå blir dette som å diskutere pavens skjegg. Vi kan ikke gjøre med det, konstaterer Hjelle.

Én kommentar til “Styregodtgjørelsen øker med enda 40 000 kr i året”

  1. Det er jo fortsatt mulig for styremedlemmer å donere penger til alle gode formål Tviler på om departementet kan styre en slik prosess. Jeg foreslår at styret gjør en avtale med alle styremedlemmer om at et trekk i styrehonoraret av passende størrelse kanaliseres direkte til et godt formål.

Det er stengt for kommentarer.