Nye og gamle studenter på OnklP & Slekta-konserten i Molde sentrum under Åpningsuka høsten 2016. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Nær tusen har HiMolde som første studievalg

Vårens tall fra Samordna opptak (SO) viser at 982 som søker studieplass har en utdanning ved HiMolde som førstevalg.

Det er nye rekord høgskolen, og økningen i antall søkere med HiMolde som førstevalg er på hele 15,6 prosent fra våren 2016.

Se tabellen under for SO-tallene fra 2013 til 2017, samt lokalt opptak for enkelte utdanninger i årene 2015 til 2017.

– Jubelen sto i taket da vi fikk se tallene. Dette inspirerer oss i arbeidet og vi gleder oss til å ta imot alle de nye studentene, sier høgskoledirektør Gerd Marit Langøy i en pressemelding.

Utover dette har totalt 4575 søkere en utdanning ved HiMolde som 2. til 10. valg på søknaden sin. I fjor var dette tallet 3668, så også her er veksten betydelig.

Årsstudium i IT på den åpne kursplattformen HiMoldeX, med hele 113 søkere, er vårens store suksesshistorie, men også 43 søkere til bachelorutdanningen i marin logistikk og økonomi – med studiested Kristiansund – er en nyvinning av året som har fått god respons hos de som skal studere fra høsten av.

– Det er viktig å treffe med nye tilbud, så det er det gledelig at vi gjør, sier rektor Hallgeir Gammelsæter.

Søkertallene til bachelorutdanningene i vernepleie og jus/administrasjon går imidlertid noe tilbake sammenlignet med i fjor.

Universitetsavisa melder at for NTNU viser SO-tallene en økning i søkermassen på rundt én prosent. For studiestedene har Gjøvik en økning på 18 prosent fra 2016 til 2017, mens Ålesund tilbake med 9 prosent i antall søkere.

HiVolda melder om en økning i antall søkere i år på nær 10 prosent.

Samordna opptak for høsten 2017 (førstevalg):

Studium 2013 2014 2015 2016 2017
Sykepleierutdanning 143 161 192 250 254
Vernepleierutdanning 71 77 80 133 102
Bedriftsøkonomi 40 36 36 44 37
Idrett og adventure 36 37 25 31 23
IT (HiMoldeX) 113
IT 35 37 34 39 31
Statsvitenskap 18 13 15 10 16
Jus 52 72 75 40 66
Logistikk og Supply Chain Management 86 98 98 93 80
Regnskap og revisjon 18 15 21 33 44
Økonomi og administrasjon 93 75 87 65 74
Marin logistikk og økonomi 43
Sport Management 83 68 64 39 49
Jus og administrasjon 35 39 53 50 35
Petroleumslogistikk 183 147 71 22 15
I alt 931 875 851 849 982

Lokalt opptak for høsten 2017 (førstevalg) for utvalgte utdanninger (norske og internasjonale søkere):

Studium 2015 2016 2017
MSc logistikk 88 113 115
MSc SOL 76 66 58
MSc logistikk (erfaringsbasert) 27 34 34
MSc sport management 32 18
MSc øk.adm. 97 104 91
MSc petroleumslogistikk 49 13 8
Legemiddelhåndtering 41 26 43
MSc logistikk (internasjonale) 198 96 81
MSc sport management (internasjonale) 36 26
MSC petroleums logistics (internasjonale) 34 34 21
I alt 610 554 495