Professor Kai Olsen (i midten) fikk i august 2016 formidlingsprisen, som var sponset av Gjensidige ved Bjarne Sjåholm (t.v.). Prorektor Solfrid Vatne til høyre i bildet. Arkivfoto: Arild J. Waagbø
Professor Kai Olsen (i midten) fikk i august 2016 formidlingsprisen, som var sponset av Gjensidige ved Bjarne Sjåholm (t.v.). Prorektor Solfrid Vatne til høyre i bildet. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Vil ha kandidater til Formidlingsprisen

Hvem fortjener Formidlingsprisen ved HiMolde i 2017? 

Det er professor Harald Martin Hjelle – viserektor for forskning og leder av Formidlingsutvalget – som i en epost til alle ansatte ved høgskolen ber om å få nominerte kandidater til Formidlingsprisen for i år.

Høgskolen vil stimulere til økt formidlingsvirksomhet, og introduserte derfor Formidlingsprisen i 2015, skriver Hjelle. Professor Arild Hervik den første som fikk prisen . Året etter var det professor Kai A. Olsen som hadde den ære.

Hjelle skriver:

«Prisen skal i første rekke gå til personer som har gjort en særlig fortjenestefull formidlingsinnsats i formidling av forskning og fagkunnskap knyttet til Høgskolen i Molde. Det skal legges vekt på dyktighet i å formidle fagstoff fra egen eller andres forskning til et publikum som i hovedsak befinner seg utenfor akademiske kretser. Vanlig undervisningsinnsats faller ikke under denne prisen.

Professor Arild Hervik (t.v.) og prorektor Solfrid Vatne da Hervik fikk formidlingsprisen i august 2015. Arkivoto: Arild J. Waagbø

Det stilles ikke spesifikt krav om måten formidlingen er gjort på, men den må være dokumenterbar. Skriftlige bidrag gjennom kronikker, artikler, intervjuer i trykte eller elektroniske kanaler vil telle, og også muntlige bidrag i form av foredrag, deltakelse i debatter, radio, TV, internettbaserte medier osv. Prisen kan gis for samlet innsats over siste tre år, eller for enkeltbidrag. Ansatte, studenter og også andre knyttet til HiM kan nomineres, så lenge tilknytningen til HiM er klar.»

Professor Hjelle ber om at nominasjoner sendes ham på epost så fort som mulig, og innen 15. juni.