Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) støttet etableringen av Campus Kristiansund da han holdt foredrag på Campuskonferansen på Innlandet i Kristiansund i dag. Foto: Arild J. Waagbø

– Campus Kristiansund er smart, riktig og viktig

KRISTIANSUND (Panorama): Med sitatet over ga statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) i dag sin fulle støtte til å etablere Campus Kristiansund.

Han sa at Campus Kristiansund vil passe fint inn i det nye landskapet for høyere utdanning.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.h.) på Campuskonferansen i Kristiansund. Foto: Arild J. Waagbø

– Sektoren skal være tett på lokalsamfunn og næringsliv, så Campus Kristiansund passer godt inn i den nye strukturen, sa Isaksen.

Han ga også uttrykk for at han troen på fagområdene det satses på i Kristansund, og trakk blant annet fram HiMoldes nye bachelorstudium i marin logistikk og økonomi.

Isaksen sa at fagskolene i Norge er stemoderlig behandlet, og delte på stedet nyheten om at Fagskolen i Kristiansund – som også skal inn i Campus Kristiansund – får fire millioner kroner til å ruste opp laboratorieutstyr og maritime simulatorer.

– Å etablere Campus Kristiansund er lurt, klokt og et valg jeg støtter, avsluttet Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen holdt foredrag for en fullsatt konferansesal på Innlandet i Kristiansund, Foto: Arild J. Waagbø

Tidligere hadde Kristiansund-ordførere Kjell Neergaard ønsket velkommen til konferansen, og sa at byen har lidd under mangel på høyere utdanning.

– Vi har sett på hvordan vi har organisert arbeidet med å få høyere utdanning hit, og det er klart at vi må tenke nytt. Vi skal samarbeide med Høgskolen i Molde. Dette samarbeidet er også viktig for høgskolen, som ikke er fusjonert med noen. For høgskolen betyr Campus Kristiansund større volum, sa Neergaard.

Ordfører Kjell Neergaard (Ap) i Kristiansund på Campuskonferansen. Foto: Arild J. Waagbø
Prosjektleder for Campus Kristiansund, Roland Mauseth, sa at målet er at antall studenter i Kristiansund skal vokse fra 360 til 700 i 2020 og igjen doble seg til 1400 i 2025. Foto: Arild J. Waagbø
Påtroppende HiMolde-rektor Steinar Kristoffersen i aksjon på Campuskonferansen. Foto: Arild J. Waagbø
Stortingsmann Pål Farstad (V) – som har arbeidet for å få på plass langsiktig finansiering av høyere utdanning i Kristiansund – sa at Campus Kristiansund er viktig for å holde på unge voksne, og at det også vil bli en viktig støttespiller for næringslivet. Foto: Arild J. Waagbø