Steinar Kristoffersen har flyttet inn med pappesker på rektorkontoret i A-bygningen på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Tok over som rektor i dag

Steinar Kristoffersen begynte å skrive Kapasitetsløft-søknad da han i dag formelt tok over som HiMolde-rektor.

Kristoffersen, som er ferdig med årets sommerferie, opplyste at høgskolens Kapasitetsløft-prosjekt handler om digitalisering, i tråd både  med høgskolens stolte IT-faglige historie og iKubens arbeid med industrielt internett. Prosjektene som vinner fram kan få fra tre til fem millioner kroner i støtte i inntil seks år for å styrke samarbeidet mellom prosjektsøkeren og næringslivet.

Les mer om Kapasitetsløft på Forskningsrådets sider.

Kristoffersen sa også at han tar høstferie i slutten av september for å delta i Ironman Barcelona.

Han har ellers til hensikt å skifte passe-partout på et av kunstverkene som for øyeblikket henger på hans nye kontor.

– Ørnulf Opdahl kan ikke henge på skrå, sa Kristoffersen.