Førsteamanuensis Odd Anders Bøyum-Folkeseth (f.v.), høgskolelektor Linda Bøyum-Folkeseth og høgskolelektor Georg Inge Panzer er faglærere i juss ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Advokatkarrieren kan starte på Molde campus

Årsstudiumet i juss ved HiMolde er nå skreddersydd til å gå inn som førsteåret i en integrert mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Det opplyser førsteamanuensis Odd Anders Bøyum-Folkeseth, som er studieleder for årsstudiet.

– Godkjenningen fra Universitetet i Bergen er praktisk talt i boks, det gjenstår bare å justere litteraturen i ett av fagene, sier Bøyum-Folkeseth.

Han sier at årsstudiet er helt lagt om i forhold til tidligere år.

– Vi har mer eller mindre kopiert førsteåret i Bergen, men med noen tilpasninger til f.eks. vårt bachelorprogram i juss og administrasjon.  Den nye fagplanen for årsstudiet gir studentene en god grunnleggende forståelse for juss, sier Bøyum-Folkeseth.

Her er fagene på årsstudiet i juss skoleåret 2018/19:

Innføring i juridisk metode, Innføring i forvaltningsrett, Examen philosophicum og Examen facultatum (høstsemesteret), og Innføring i kontraktsrett, Rettskildelære og Arv- og familierett (vårsemesteret).

Flere av kursene vil ha rundt 100 påmeldte studenter, opplyser Bøyum-Folkeset. Studentmassen på kursene er en fin blanding av årsstudenter, studenter fra andre programmer og folk som videreutdanner seg i voksen alder.

Førsteamanuensis Odd Anders Bøyum-Folkeseth ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Men videopptak fra forelesningene på årsstudiet vil ikke bli å finne på HiMoldeX. Studielederen forklarer hvorfor:

– Vi må sikre at vi har best mulig kvalitet på utdanningen, og det gjør vi ved å ha tett kontakt med studentene. Studentene må altså møte til forelesninger her på campus. Videre har vi obligatorisk oppmøte på seminarer. Der skal studentene f.eks. løse oppgaver og gi presentasjoner, sier Bøyum-Folkeseth.

På sikt håper han og de øvrige juristene  ved høgskolen at HiMolde kan tilby en bachelorgrad i rettsvitenskap, men dette er foreløpig på idéstadiet.

Søknadsfristen for høstens studier går ut søndag 15. april.