Svein Bråthen er professor ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Professor Bråthens nøkkel til et godt studiemiljø

Gode forelesere er nøkkelen til et godt studiemlljø, mener logistikkdekan Svein Bråthen (61). De skaper nemlig faglig begeistring.

Den «nye» dekanen på Avdeling for logistikk vil helst se studentene på campus.

– Det er veldig viktig med tilstedeværelse på campus, som skal være en god og meningsfull base. Og god og engasjert undervisning – det er viktig! Min er erfaring er at studenter liker å bli utfordret på fag. Man kan strekke fag veldig langt og formidle kompleks kunnskap. Det handler om å vekke faglig begeistring. Gode forelesere er nøkkelen. Jeg har hatt noen sjøl, og vet hva de har betydd for meg, sier Bråthen.

Som eksempler nevner han Arild Hervik, Sondre Kåfjord og Øyvind Halskau.

– Ta Arild Hervik. Han har engasjementet jeg snakker om, og han har betydd mye i mange år for den faglige utviklingen som har blitt drevet her. Måten han jobber på og kontaktnettet han har … Det er en stor inspirasjon, sier Bråthen.

LES MER: På toppen av ekspertveldet

Da førsteamanuensis Hans Fredrik Nordhaug i fjor høst gikk til jobb i Brunvoll, ble professor Svein Bråthen bedt om å steppe inn som dekan for Avdeling for logistikk frem til i sommer. I vår tok han på seg å fortsette som dekan i to år, ikke fire. Og bare i 50 prosent stilling, ikke 100.

– Jeg hadde ikke lyst til å gå for fire år, for jeg er primært en fagperson. Jeg må ha tid til forskning og faglig virksomhet. Det kommer også avdelingen til gode, sier Bråthen.

Professor Svein Bråthen er dekan på Avdeling for logistikk ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Svein Bråthen, som vokste opp på Nøtterøy, utdannet seg først til ingeniør innen bygg og anlegg på Gjøvik, før han ga seg i kast med ex-phil og diverse kurs i fysikk, kjemi og informatikk ved Universitetet i Oslo. Der ble han involvert i Rådet for natur- og miljøfag, og sier at det fikk han til fatte interesse for økonomi. Og økonomiutdanningen begynte han på i Molde, der han gikk ut som DH-kandidat i 1985.

– Samboeren min er fra Molde, og hun utdannet seg samtidig til sykepleier, forteller Bråthen.

– Hvordan var studietiden din i Molde?

– Jeg hadde en fin studietid her, med mye bruk av skog og mark. Friluftslivet er viktig for mange, for å komme til Molde og bli her. Her har jeg natur, flyplass og fagmiljø – NFF, så da har jeg det jeg trenger, ler Bråthen.

LES MER: – Mer interesse fra NTNUs side etterhvert

Et mellomfag i sosialøkonomi ved UiO og innsendte arbeider kvalifiserte Bråthen til doktorgradsutdanning ved NTNU, og han leverte en avhandling om samfunnsøkonomisk analyse av transportprosjekter i 2001.

– Daværende HiMolde-rektor Anders Dedekam jr. hadde stor innflytelse på at jeg tok doktorgradsutdanning, gjennom høgskolens vilje til å dekke et stipend. Dedekam var en pådriver for å få til et kompetanseløft for ansatte på høgskolen. Jeg var ikke i staben da, men jobbet tett på høgskolen som forsker ved Møreforsking Molde, sier Bråthen.

Bråthen har siden 2010 vært professor i transportøkonomi ved HiMolde, og han driver med samfunnsøkonomiske analyser av transportinvesteringer, samt større investeringer generelt, i form av nytte- og kostnadsanalyser og kvalitetssikring av konseptvalg (Finansdepartements KS1- og KS2-regime).

– Innholdet i analysene kan være kontroversielt, konstaterer Bråthen, som f. eks.  har fått erfare at lokalisering av flyplass kan forårsake en hel del turbulens i form av avisoppslag og debattinnlegg.

LES MER: Hvor stor er mernytten av transportinvesteringer?

Men sjøl skriver han ikke debattinnlegg, bortsett fra om han må oppklare misforståelser.

– Jeg bruker tiden min på forskning, utredning og metodeutvikling, som jeg tar inn i prosjekter og undervisning, sier Bråthen.

Bråthen sier at det er mye bra som har skjedd, og mye bra som skjer, ved avdelingen han skal lede de neste to årene.

– Vi må holde på vår sterke posisjon innen logistikk, som gjør at bachelor- og masterkandidatene våre får gode jobber. Vi må ha tydelig profil og god kvalitet på tre nivåer fra bachelor til doktorgrad. På publisering ligger avdelingen høyt i nasjonal målestokk, med cirka 1.5 poeng per fagansatt. Der skal vi holde trykket og sørge for at rammetjenestene for de som publiserer er gode nok. Jeg vil jobbe for å få med flere på å publisere mer, sier Bråthen.

– Hva driver du med på fritida?

– Om jeg kunne ha kjørt motorsykkel mellom de de interessante kunstmuseene – og mellom steder der jeg kan se samtidsarkitektur, så kunne jeg kjørt lenge, sier Bråthen.

Han anslår at han årlig tilbakelegger 4-500 mil på to hjul med sin høyreiste BMW R1150GSA.