Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy blir kommunedirektør i Aukra kommue til høsten. Langøy har vært direktør ved HiMolde siden april 2013. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Høgskoledirektørens innstilling: Valgt rektor ved HiMolde

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøys forslag til vedtak i saken om ledelsesmodell ved HiMolde er klar: Todelt ledelse og valgt rektor.

Torsdag 25. oktober skal saken om ledelsesmodell ved HiMolde behandles av høgskolestyret, og i saksdokumentene foreligger nå følgende innstilling til vedtak fra høgskoledirektør Langøy:

«Høgskolestyret vedtar videreføring av todelt ledelse som styringsform på institusjonsnivå for perioden 2019-2023. Høgskolestyret ber om at direktøren kommer tilbake til plan for valg på rektor, prorektor og øvrige interne styremedlemmer på styremøtet 18.desember 2018

SAKSLISTA: Les sakslista og saksdokumentene til styremøtet her.

Spørsmålet om valg av ledelsesmodell har i høst engasjert både ansatte og studenter ved høgskolen, og direktøren konstaterer i saksdokumentet: «Samtlige høringssvar anbefaler primært todelt ledelse.»

LES MER: Forsvar av valgt rektor høstet applaus på allmøtet

Tidligere var todelt ledelse og valgt rektor hovedmodellen i Universitets- og høgskoleloven, men i dag er enhetlig ledelse med ansatt rektor hovedmodellen. Med ansatt rektor er det departementet som utnevner UH-institusjonens styreleder, mens det er den valgte rektoren som er styreleder ved institusjonene som har beholdt denne ledelsesmodellen.

Mer om forskjellene på de to modellene kan du lese i utredningen fra Ledelsesmodellutvalget, som ble satt i arbeid av høgskolestyret på møtet i mars i år.

høgskolstyrets møte i september sa eksternt styremedlem Berit Brendskag Lied at noen (ingen ble nevnt) hadde gitt uttrykk for at hun og prorektor Heidi Hogset er inhabile i saken på grunn av arbeidet de har gjort i Ledelsesmodellutvalget.

Langøy har utredet habilitetsspørsmålet knyttet til dette, og har kommet til følgende konklusjon:

«Det synes klart for høgskoledirektøren at ingen av styrets medlemmer er inhabile, men det er altså høgskolestyret selv som skal avgjøre dette.»

Langøy opplyser til Panorama at prorektor Heidi Hogset og eksternt styremedlem Hilde Aspås har meldt forfall til styremøtet. I deres sted er varerepresentantene Linda Bøyum-Folkeseth og Britt Rakvåg Roald kalt inn.