Her er en HiMolde-student på jobb for Panorama i Studio B på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Panorama søker studentfrilansere

Panorama søker studenter med interesse for og ferdigheter innen journalistikk, foto og TV/video.

Panorama – Høgskolen i Moldes uavhengige avis – så dagens lys 2. juni 2014, og helt fra starten av har høgskolens studenter vært sentrale bidragsytere til nettavisa.

Nå søker vi nye studentfrilansere. Særlig norskspråklige studenter oppfordres til å søke:

  • Vi trenger kreative, samfunnsengasjerte og kritiske journalister med god penn.
  • Vi trenger fotoreportere som forteller journalistiske historier med bilder og video.
  •  Vi trenger TV-produsenter og videoredigerere som løfter den journalistiske og tekniske kvaliteten på avisas videoer og videostrømmer.

Dette er Panoramas formålsparagraf, som avisa styres etter:

«Panorama er Høgskolen i Moldes uavhengige nettavis. Panorama skal drive fri og uavhengig journalistikk i tråd med den frie presses idealer. Den redigeres etter RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenTekstreklameplakaten og Lov om mediefridom. Avisa er medlem av Fagpressen.

Panorama skal synliggjøre ulike sider av høgskolens virksomhet for ansatte, studenter, samarbeidspartnere og allmennheten lokalt og nasjonalt ved å dekke mangfoldet av aktiviteter og miljøer ved høgskolen og i høgskolens randsone, samt ved å stimulere til meningsutveksling og fri debatt. Avisa skal bidra til å skape en åpen og inkluderende organisasjonskultur preget av samhold, hvor det er rom for å ta opp vanskelige og kontroversielle saker. Avisa skal etterstrebe å bruke åpne kilder.»

Arbeidet er lønnet.

Send søknaden til panorama@himolde.no.