Jeanette Varpen Unhjem (i midten) kunne unne seg et bedre måltid på Aker Brygge etter at både disputas og prorektorvalg var vel gjennomført for hennes del. Til venstre Unhjems mann - Oskar Vangen, og til høyre Unhjems veileder - professor Solfrid Vatne. Foto: Maren Sæbø

Forsvarte doktograden og ble valgt til prorektor på samme dag

OSLO (Panorama): Samtidig som Molde campus gikk til urnene i dag, forsvarte prorektorkandidat Jeanette Varpen Unhjem doktorgraden om sykepleie i Oslo.

Og da arbeidsdagen var over, kunne høgskolelektor Unhjem skilte både med doktorgrad og at hun i sommer tiltrer som prorektor for de neste fire årene. I valget dro Unhjem 67,5 prosent av stemmene, mens motkandidat Judith Molka-Danielsen fikk 26,5 prosent av stemmene.

Rektor Steinar Kristoffersen hadde ingen motkandidat, og ble gjenvalgt med 82,5 prosent av stemmene. Han fortsetter da som rektor til sommeren 2023.

– Hvordan er det å bli doktor og prorektor samme dag?

– Det er jo ekstra gledelig, det er fint å kunne markere avslutning på et løp og begynnelsen på et nytt, sier Unhjem.

– Hvordan vi din bakgrunn prege rektorkollegiet?

– Det er viktig å ha en med kjennskap til profesjonsfagene, og hvordan de er andeledes enn de mer klassiske fagene. Vi som kommer fra profesjonsfagene har nye ideer og anderledes pedagogikk å bidra med. Det er viktig å ha en engasjerende og meningsfull undervisning. Profesjonsstudiene er flinke til å bruke andre pedagogiske metoder. Da jeg fulgte mer akademiske fag var det mye klasserom og auditorieundervisning, der har profesjonsstudier flere tilnærminger.

Unhjem foran komiteen bestående av (f.v) Alain Topor fra Universitetet i Stockholm, Anders Johan Wickstrøm fra Universitetet i Agder og Wenche Schrøder Bjorbækmo fra Universitetet i Oslo. Foto: Maren Sæbø

Disputerte i Gamle Festsal

Hvor setter sykepleiere grensen mellom det personlige og profesjonelle i sin omgang med pasientene? Og er det en motsetning mellom det å være en profesjonell sykepleier og et medmenneske? Dette er blant spørsmålene som Jeanette Varpen Unhjem ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde har vært opptatt av i sitt doktorgradsarbeid.

Mandag forsvarte hun doktorgraden sin i Gamle Festsal  ved Universitetet i Oslo, salen som på midten av 1800-tallet huset landets Storting.

Unhjem holdt sin prøveforelesning i Gamle Festsal, Universitetet i Oslos storstue, fra 1851. De første årene etter ferdigstillelse og fram til 1866 ble Gamle Festsal også brukt av Stortinget. Foto: Maren Sæbø

Jeanette Unhjem har vært tilknyttet sykepleieutdanningen ved høgskolen siden 2008, og har fulgt doktorgradsprogrammet ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Det var også UiO som sto som vertskap for Unhjems prøveforelesning med tittelen «Feminist ethics of care and Mental Health». Prøveforelesningen tok opp et tema fra Unhjems avhandling «Nurses experiences of professional boundaries in mental health» og var basert på en av flere artikler Unhjem har jobbet med sammen med sine veiledere i doktorgradsprosessen.

Unhjems hovedveileder har vært Solfrid Vatne ved høgskolen. I arbeidet med doktorgraden har Unhjem undersøkt hvordan behandlere selv oppfatter grensen mellom det profesjonelle og det private eller personlige. Gjennom kvalitative intervjuer med 16 sykepleiere som jobber med psykisk helse, og observasjon av disses interaksjon med pasienter, har hun undersøkt sykepleiernes egne oppfatninger og erfaringer  og funnet at grensene kan være svært individuelle.

Lov å være medmenneske

Ifølge Unhjem ga intervjuene både henne, og de intervjuede, muligheten til å reflektere over et tema som man vanligvis ikke tenker så mye over i arbeidshverdagen.  Det var Unhjems egne erfaringer fra yrket som sykepleier innen psykiatrien, som inspirerte temaet for avhandlingen, men grenseoppdragning mellom det personlige og det profesjonelle har Unhjem kjent på også i jobben som underviser ved høgskolen.

– Dette har jeg også erfaring med som lærer, man møter jo ofte elevene sine i en privat sammenheng.

Unhjem fikk flere spørsmål om grensedragning, både som sykepleier, som underviser og som researcher, både fra førsteopponent Alain Topor fra Universitet i Stockholm, og andreopponent Anders Johan Wickstrøm Andersen fra Universitetet i Agder.

Unhjem får spørsmål til forelesningen fra Anders Johan Wickstrøm fra Univesitetet i Agder. Foto: Maren Sæbø

I tillegg til Topor og Andersen satt Wenche Schrøder Bjorbækmo fra Universitetet i Oslo i komiteen som skulle bedømme Unhjems avhandling. For denne og publikum i Gamle Festsal måtte Unhjem forklare hvordan hun så på forholdet mellom det profesjonelle og det personlige.

Ofte ses grenseoverskridelser som et problem, men en veldig rigid grenseoppdraging mellom pleier og pasient kan også stå i veien for god behandling. I en litt gammeldags fortolkning av pleierrollen kan det eksistere en kjølig distanse, dette er ikke alltid hensiktsmessig. På spørsmål om hva hun ville si til helseminister Bent Høie om hun fikk muligheten til å gi et råd, svarte Unhjem kontant:

– La de profesjonelle pleie pasientene sine.

Kandidat Jeanette Unhjem med komitemedlemmer Alain Topor, Anders Johan Wickstrøm og Wenche Schrøder Bjorbækmo. Professor Kristin Margrete Heggen fra Universitetet i Oslo ledet disputasen. Foto: Maren Sæbø