F.v.: Henrik Tronstad, Michael R. Larsen, Mads Kristiansen, Amalie Nordeide, Kristoffer Haaheim Thorvaldsen og Bemnet Meselu er studentene som vil gjøre en jobb i høgskolestyret.

Se intervjuene med studentenes kandidater til høgskolestyret

Seks studenter kjemper om to plasser i styret ved HiMolde. Hør dem snakke om høgskolens utfordringer, og om egne kvalifikasjoner.

De seks kandidatene er Henrik Tronstad, Michael R. Larsen, Mads Kristiansen, Amalie Nordeide, Kristoffer Haaheim Thorvaldsen og Bemnet Meselu. Det er lovkrav om representasjon av begge kjønn innen den enkelte valgkrets, noe som medfører at én kvinnelig og én mannlig student vil få fast plass i styret fra sommeren av.

Valget skjer torsdag i Molde og Kristiansund fra klokka 10 til 14, med mulighet til å forhåndsstemme helt til onsdag klokka 15.45.

Studentene velges som styremedlemmer for ett år av gangen.