Politikere fra regjeringspartiene og HiMolde-ansatte møtte til fotografering på campus i morges for å markere nyheten om at HiMolde får 2,5 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet til modernisering av fellesarealer på campus: Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim (f.v.), rektor Steinar Kristoffersen, høgskolediretør Gerd Marit Langøy, økonomi- og pertsonaldirektør Randi Gammelsæter, Sindre Pedersen (Frp), Inger Cecilie Frisvoll (KrF), Pål Farstad (V), Britt Janne Tennøy (H) og Kjell Vatne (V). Foto: Arild J. Waagbø

Moderniserer hovedfartsåra på campus for fem millioner kroner

Hovedgangene i førsteetasje i A- og B-bygningen vil fra neste år være bedre tilrettelagt for både sosiale aktiviter, selvstudier og gruppearbeid.

I dag kom nyheten om at Kunnskapsdepartentet gir 161 millioner kroner i støtte til bedre undervisningslokaler til studentene. Av disse går 2,5 millioner kroner til HiMolde og et moderniseringsprosjekt til fem millioner kroner.

Venstres Pål Farstad, som er Møre og Romsdal Venstres fylkesordførerkandidat i årets fylkesvalget, erklærte fornøyd at denne støtten til høgskolen er et godt eksempel hvordan forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og den sittende regjeringen har levert til Høgskolen i Molde, da han og flere lokale politikere fra regjeringspartiene i morges dukket opp til fotografering på campus i sakens anledning.

På spørsmål om hvilke leveringer om var verdt å nevne, trakk Farstad fram en stipendiatstilling fra 2017 og finansiering av nye studentboliger i Molde.

I søknaden til Kunnskapsdepartementet skrev høgskoledirektør Gerd Marit Langøy at målet for prosjektet er styrket attraktivitet og funksjonalitet for alle brukere på Molde campus ved å utvikle vrimlearealene slik at en får attraktive fellesarealer som kommer alle brukere til gode, i form av anslagsvis 80-100 nye plasser egnet for selvstudium, gruppearbeid og rekreasjon i A-bygningen, og ved å styrke attraktiviteten og utvide funksjonaliteten for 50 eksisterende studieplasser i B-bygningen. Vrimlearealer på plan 1 i A- og B-bygningen skal være tydelig åre gjennom anlegget som skal få campus til å fremstå mer aktiv og attraktiv enn nå, og det skal bli arenaer for sosialisering, selvstudier og mer studentaktive undervisningsformer. Disse arenaene er dokumentert etterspurt i det pågående arbeidet med en campusutviklingsplan, skrev Langøy i søknaden.

– Det er mange i auditoriene rundt her, men gangen er ofte tom, sa Gerd Marit Langøy under fotosamlingen i 90-meterskogen i A-bygningen i morges.

Hun mener gangen for ofte fremstår som et transportområde.

Hun pekte også på at benkene i 90-meterskogen er konstruert i en halvbue, noe som fører til at folk som sitter ved siden av hverandre på benkene blir sittende og se i hver sin retning.

– Ikke så smart, sa Langøy om det.

I en pressemelding fra KD uttaler Iselin Nybø at universiteter og høgskoler må gi rom for mer studentaktive undervisningsformer, og bruke tradisjonelle forelesninger i litt mindre grad.

– Undervisningslokaler, enten det er auditorier, laboratorier, verksteder eller fellesarealer, er viktige faktorer for bedre kvalitet i høyere utdanning. Derfor øker vi bevilgningene fra 75 millioner i fjor til 161 millioner kroner til oppgraderinger i 2019.

F.v.: Sindre Pedersen (Frp), Britt Janne Tennøy (H), Inger Cecilie Frisvoll (KrF), Kjell Vatne (V), Pål Farstad (V), høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, økonomi- og personaldirektør Randi Gammelsæter, rektor Steinar Kristoffersen og prorektor Heidi Hogset på Molde campus i dag. Foto: Arild J. Waagbø