Nå er det klart hvem som skal møte opp når det nye høgskolestyret samles i Møterom 1 på Molde campus til høsten. Arivfoto: Arild J. Waagbø

Nye i høgskolestyret: Pål Farstad og Haakon Bryhni

To av dagens eksterne styremedlemmer fortsetter ved Høgskolen i Molde. Alle andre faste medlemmer i styret er nye.

Av HEGE LARSEN, Khrono

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt eksterne styremedlemmer ved Høgskolen i Molde ifra 1. juli i år. Dermed er hele styret for neste fireårsperiode klart.

To av de oppnevnte eksterne sitter i styret i dag. Det er Berit Brendskag Lie fra Molde, som er regionvegsjef i Statens vegvesen Region midt. Ifølge departementet kjenner hun institusjonens strategi og potensial godt og har lang erfaring fra offentlig sektor i regionen innenfor samferdsel.

Den andre eksterne som fortsetter en periode til er Hilde Aspås fra Molde, som er daglig leder for iKuben, et regionalt industrinettverk som koordinerer aktiviteter mellom industribedrifter, FoU- og utdanningsmiljøene og virkemiddelapparatet. Ifølge departementet kjenner også hun godt til høgskolens virksomhet og har lang relevant erfaring fra både offentlig virksomhet og privat næringsliv.

To nye faste

Ny i styret er Pål Farstad fra Kristiansund. Han er senior bedriftsrådgiver i Triangel Consulting AS og er Venstre-politiker med lang erfaring fra regional og nasjonal politikk. Han har også betydelig regional næringslivserfaring fra hele fylket, skriver departementet. Farstad var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal fra 2013 til 2017, og var Venstres førstekandidat i Møre og Romsdal også ved stortingsvalget 2017, men ble ikke gjenvalgt til Stortinget.

Haakon Bryhni fra Oslo er også ny i styret. Han er professor ved Simula og har ifølge begrunnelsen betydelig relevant akademisk kompetanse for høgskolen og har også omfattende erfaring fra oppstarts- og innovasjonsselskaper som gründer, styremedlem og investor. Han har mastergrad fra NTNU og doktorgrad fra UiO, opplyses det.

Varamedlemmer for de eksterne er Gro Holst Volden (Trondheim), hun er forskningssjef for Bygg og miljøteknikk ved NTNU, og Ali Rana (Oslo), direktør for Digital and Agile Transformation i PA Consulting Group.

Har valgt ansatte og studenter

Høgskolen i Molde hadde valg på ansatte- og studentrepresentanter i april.

Professor Kjetil Haugen og førstelektor Ragnhild Michaelsen ble valgt inn fra de vitenskapelig ansatte, mens arkiv- og sekretariatleder Merete Ludviksen ble valgt inn fra de administrativt ansatte. Fra studentene ble Mads Kristiansen og Amalie Nordeid valgt.