Digitaliseringsminister Nikolai Astrup på Molde campus i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Astrup: – Kultur spiser digitalisering til frokost

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) mener at digitalisering i første rekke handler om kultur, ledelse og kompetanse.

Det sa han i et foredrag på Molde campus i dag.

– Kultur spiser digitalisering til frokost, erklærte Astrup, som mener norske virksomheter må våge å prøve noe nytt om de skal utvikle morgendagens løsninger.

Astrup pekte på at mye ligger godt til rette for digitalisering i Norge, og pekte blant annet på at Norge ligger langt foran f. eks. Tyskland og USA på vei mot å bli et konantløst samfunn.

FNs bærekraftsmål har Astrup, som kom fra posten som utviklingsminster, festet på jakkeslaget, og han snakket varmt om å frikoble produksjonsvekst fra vekst i utslipp, og om å få forbrukere og industrier til å ta grønne valg ved å gjøre de grønne valgene lønnsomme.

Astrup var opptatt av tverrfaglighet knyttet til digitalisering, og brukte sykepleie som eksempel på at IT blir viktigere også i helse- og omsorgssektoren.

– Sensorer, kunstig intelligens og stordataanlyse vil bli en del av hverdagen til sykepleierne, sa Astrup.

Nikolai Astrup (t.h.) og Steinar Kristofersen på Molde campus i dag, med moldeordfører Torgeir Dahl (H) til venstre i bildet. Foto: Arild J. Waagbø

 

  • «The key thing about all the world’s big problems is that they have to be dealt with collectively. If we don’t get collectively smarter, we’re doomed.»
    ― Douglas Engelbart (1925-2013)

    “ Whereas most technologies tend to automate workers on the periphery doing menial tasks, blockchains automate away the center.»
    — Vitalik Buterin