Ansvarlig redaktør Nina Kristiansen (t.v.) og assisterende redaktør Ida Irene Bergstrøm i ScienceNorway. Foto: Forskning.no

Satser på engelskspråklige nyheter om norsk forskning

Forskning.no lanserte i dag nettavisen ScienceNorway som skal publisere forskningsnyheter fra Norge på engelsk.

Forskning.no har siden 2011 samarbeidet med danske videnskab.dk om den engelske nyhetstjenesten ScienceNordic.com, som er et samarbeid som skal fortsette.

– Gjennom det nordiske samarbeidet har vi sett at det er stor interesse for forskningsnyheter fra Norden. Derfor vil vi øke den norske innsatsen med egen nettavis for nyheter fra Norge, sier Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør for ScienceNorway og forskning.no, i en pressemelding.

ScienceNorway vil bestå til dels av egenproduserte saker og dels oversatte saker fra forskning.no. I tillegg kommer kronikker, blogger og populærvitenskapelige artikler skrevet av forskere. Også forskning.nos 77 eiere, som er universiteter, høgskoler, institutter og andre som driver med forskning, vil levere artikler etter samme modell som på forskning.no, merket behørig med avsender.

– Internasjonalisering er et buzzord i akademia. Med ScienceNorway tilbyr vi nå en plattform der formidling av forskning i Norge kan foregå på engelsk. I og med vi har holdt på en stund med den nordiske nyhetstjenesten, vet vi at vi når ut, sier Kristiansen.

Den daglige driften av ScienceNorway vil journalist og assisterende redaktør Ida Irene Bergstrøm ta seg av. Bergstrøm har jobbet i engelskspråklige medier i Uganda og Storbritannia, og har de senere årene jobbet som forskningsjournalist på kjønnsforskning.no og som redaktør for bladet Forskningsetikk.